donderdag 14 september 2023 08:19
Kijk | Ontdek | Luister | mee op nu.cw
Door: NU.cw
|
29 december 2020

De regering geeft een persconferentie over de laatste ontwikkelingen rondom Covid-19 en kondigt de steun voor vaste lasten voor bedrijven (TVL) aan. Volg ons liveblog met de Nederlandse vertaling van de persconferentie met minister van Economische Ontwikkeling Steven Martina, sector-directeur Zulaika Mook en epidemioloog Izzy Gerstenbluth.

De persconferentie begint om 11.30 uur en de Nederlandse vertaling is live te volgen via dit Liveblog.

We vertalen van minuut tot minuut, dus ververs je browser regelmatig voor de laatste updates. Het laatste nieuws vind je bovenaan.

 • Totzover de persconferentie. Het Liveblog sluiten we hiermee af. Dank voor je aandacht en graag tot een volgende keer.
 • Martina wenst iedereen het beste voor het nieuwe jaar. 2020 was een jaar met veel uitdagingen. We spraken bij het binnenkomen van het virus over 'flatten the curve' en nu over 'crash the curve'. We hebben als bevolking in solidariteit gereageerd. Er zijn betere perspectieven voor 2021. De ontwikkeling van het Plaza Hotel, Sandals dat naar Curacao komt, waren positieve ontwikkelingen. We kunnen het samen en we moeten het samen realiseren. De financiering is met hulp van Nederland mogelijk. Felis ana i tur kost bon pa 2021. De manier waarop Curacao de pandemie heeft aangepakt gata de geschiedenis boeken in als één van de betere.
 • Gerstenbluth wil graag antwoord geven op de vraag hoe lang dit nog gaat duren, maar niemand weet het. Nu in Engeland en Afrika een nieuwe variant, dus je weet niet wat er komt. Vaccins zijn er niet direct voldoende voor iedereen. Wat de lange termijn effecten van het virus zijn, sociaal en economisch is nu nog niet bekend. Hij kan geen garantie geven voor de toekomst.
 • De code oranje is ons opgelegd door Nederland. Als je naar de cijfers in Nederland kijkt, dan hadden we hen al lang op code rood moeten zetten, aldus Gerstenbluth.
 • Tijdens de jaarwisseling is de kans op verspreiding van het virus extra groot. Je zou dat een 'superspread event' kunnen noemen en daarom zijn er maatrelen nodig. Gerstenbluth
 • Er kunnen volop maatregelen worden genomen, maar je moet altijd het doel voor ogen houden. Waarom wordt een maatregel genomen? Wat is het uitgangspunt? Niet om mensen swars te zitten, maar om verspreiding tegen te gaan. We moeten kijken wat er over 2 weken gebeurt met de cijfers. Het aantal besmettingen moet naar een aanvaardbaar niveau voor ons land.
 • Martina zegt dat als mensen het land binnenkomen, de PCR test een gede maatregel is. De huidige maatregel voor de bevolking is ook afdoende. Als we nu afschalen dan zal het risico van verspreiding weer toenemen. We moeten ons aan de maatregel houden, ook tijdens de feestdagen. Ons doel is om de cijfers laag te houden.
 • Gerstenbluth stelt de vraag hoe we het beste verspreiding van het virus tegen kunnen gaan. Dat is afstand houden. Iedere maatregel die verwijderd wordt, zal extra risico op verspreiding geven.
 • We moeten accepteren dat niet direct meetbaar is. Er zit tijd tussen. Er is veel onzekerheid. Het is onmogelijk om 100 procent zekerheid te garanderen.
 • Nederland heeft code oranje afgekondigd, niet wij. Alle restricties in ons land afschaffen is niet verstandig. Als toeristen niet komen, dan zal het virus toch verspreid worden aangezien we dat zelf doen als bevolking. Je wilt een balans en dus bepaalde sectoren open houden. Hetzelfde geldt voor alcohol.
 • Gerstenbluth zegt dat er een incubatietijd is. De effecten van volle kerken zal pas over twee weken te zien zijn. Over de effecten van een maatregelen kan veel gezegd worden. Een land kan niet in een lockdown. Het is nu anders dan in maart, we weten nu veel meer. Er is toen ook gezegd bij het openen dat we niet terugwillen naar een lockdown. Daarom moeten er gebalanceerde maatregelen genomen worden.
 • Hotels en appartementen hebben de code oranje als zeer zwaar ervaren, volgens Martina. Gerstenbluth zegt dat luchtvaartmaatschappijen veel minder mensen naar Curacao brengen.
 • De code-oranje was voor Curacao een koud bad, zegt Martina. Het geeft een grote impact op het toerisme. Er zijn 80 tot 90 procent minder inkomsten, juist in de maand die hoogseizoen is. Martina zegt niet te begrijpen waarom we nog steeds op code oranje staan. De cijfers zijn veel gunstiger dan in Nederland.
 • Op het moment dat de positivity rate van een land drastisch stijgt dan kan snel opgeschaald worden om mensen uit dat land niet meer toe laten. Op basis van criteria wordt besloten over het al dan niet toelaten van mensen uit bepaalde landen. Martina zegt dat de overheid de wetten op orde heeft om snel te handelen.
 • Er zijn mensen die van buiten komen die het virus binnenbrengen. Maar de bevolking zelf verspreidt het virus. Ook de bevolking zelf reis en neemt het virus mee. de PCR-test is ook niet waterdicht. We weten dat we zelf het virus verspreiden. We willen geen verdere schade aan de economie toebrengen. Bij een slechte economie is dit ook slecht voor de gezondheid van mensen.
 • Iedere maatregel moet een doel hebben. Als een land geen besmettingen heeft, dan is er geen toegevoegde waarde van het opleggen van restricties. Als je in een bubbel zit met landen waar je hetzelfde risico op besmetting loopt, dan zijn extra restricties niet nodig. De code-oranje van Nederland is daarom ook niet nodig.
 • Er zijn volgens Gerstenbluth verschillende websites waar bekeken kan worden op welk risico een land staat. Ook de overheid publiceert een lijst met landen die een laag of middel risico hebben.
 • De vragenronde van de pers begint.
 • Landen die op de lijst met laag- of middel risico komen, komen daar op op basis van cijfers. Landen in de Cariben hebben over het algemeen een laag risico.
 • Kinderen onder de 6 hoeven geen PCR-test meer te ondergaan, maar eigenlijk was dat al zo. Nu vermelden we dat erbij.
 • We kunnen niet voorkomen dat her virus binnenkomt, maar we moeten ons wel aan de maatregelen houden en de ouderen en zwakkeren extra beschermen. We moeten voorzichtig blijven.
 • De nieuwe variant van corona zorgt voor extra voorzichtigheid, maar de PCR-test zorgt daar volgens Gerstenbluth voor. We kunnen niet gesloten blijven voor andere landen. Zoals gezegd wordt de kans groter bij het toelaten van toeristen uit andere landen dat het virus binnenkomt op Curacao.
 • We moeten ervoor zorgen dat mensen wel naar ons eiland kunnen komen, zodat de economie kan blijven draaien. de PCR test zorgt voor zeker 80 procent vermindering van mensen die met Covid-19 binnenkomen. Daarom zijn de cerdere restricities vervallen. Maar we moeten wel zorgen dat er controle is en daarom blijft de PCR-test.
 • Izzy Gerstenbluth zegt dat de aankondigingen niet als een verrassing zullen komen. De maatregelen gaan het verspreiden van het virus tegen, maar we moeten welop een normale manier kunnen leven.
 • Het maximumaantal passagiers dat Curacao mag binnenkomen is niet meer van kracht. Tot dit moment mochten er maar 20.000 passagiers per maand binnenkomen. Dat vervalt. De PCR test blijft van kracht.
 • Kinderen onder zes jaar hoeven geen PCR-test te ondergaan. Hun ouders of begeleiders moeten dan wel een negaieve test kunnen overleggen. Ook de PCL card is niet noodzakelijk meer.
 • Er hoeft geen vergunning meer te worden aangevraagd. Toeristen uit hoge risico landen hoeven dus geen toestemming meer te vragen om Curacao binnen te komen. De reisverificatie vervalt dus.
 • Martina zegt dat er vanaf 1 januari 2021 verschil wordt gemaakt in lage en middelmatige risico landen. Toeristen uit deze landen moeten 72 uur van te voren een PCR test laten afnemen.
 • Epidemioloog Izzy Gerstenbluth schuift ook aan bij de persconferentie.
 • Iedere nieuwe regeling heeft volgens Martina zijn kinderziektes. Na 3 tot 4 maanden liep alles beter. Ook bij de nieuwe regeling is de verwachting dat dit ook zal gebeuren.
 • Bij de aanvraag van NOW moeten je inkomsten met 25 procent zijn verlaagd. bedrijven die niet aan de criteria voldoen, komen niet in aanmerking voor steun. We komen nu met TVL om bedrijven extra verlichting te geven, aldus Martina.
 • Mook zegt dat er toetsing plaats vindt van de aanvragen. Er wordt daarbij gebruik gemaakt van gemiddelden.
 • Mook verwacht dat enkele honderden bedrijven een aanvraag zullen indienen voor TVL.
 • Bedrijven die voor de afgelopen maanden geen uitbetaling hebben gehad van de steungelden, die zullen nog uitbetaald worden, aldus Martina. Volgens Mook is november al wel uitbetaald. December wordt nu aan gewerkt en daar zijn nog veranderingen in aangebracht.
 • Mook kan op dit moment geen indicatie geven van het totaalbedrag dat tot nu toe is uitbetaald.
 • Volgens Martina gaat er weer onderhandeld worden met Nederland om ook een 2e en 3e keer van TVL gebruik te kunnen maken. De inzet van de onderhandelingen is om in ieder geval nog twee keer van de TVL gebruik te maken. Voor één maal is nu goedkeuring.
 • 23.8 miljoen gulden is er beschikbaar voor de regelingen. Er komen ongeveer 3.500 bedrijven in aanmerking voor de regeling. Het bedrag van 23.8 miljoen zal voldoende zijn om al die bedrijven te kunnen steunen, aldus Mook.
 • De TVL is niet bedoeld voor betaling van salarissen van werknemers. Dat wordt dus niet onder vaste lasten gerekend.
 • Bij de aanvraag zijn de vaste lasten gespecificeerd. Die kunnen ook variëren, bijvoorbeeld electriciteit. Er is een gemiddelde berekend door CBS van de vaste lasten van een bedrijf. 32 Procent van een bedrijf is het gemiddelde wat bedrijven kwijt zijn aan vaste lasten.
 • Mook noemt de nieuwe regeling een positieve ontwikkeling. Ze zegt dat bedrijven die een aanvraag indienen wel bestaande bedrijven dienen te zijn. Nieuwe bedrijven hebben nog geen schade ondervonde van Covid-19. Alles wat binnenkomt, is meegenomen bij nieuwe bedrijven.
 • De vragenronde van de pers begint.
 • Martina zegt dat met TVL arbeidsplaatsen behouden moeten worden. Bedrijven worden geholpen zodat ze niet bankroet gaan.
 • Een adviesraad zal de aanvragen evalueren. Daar zitten mensen in van MEO, KVK en inspectie of Ontvanger. Er wordt een mail gestuurd of een bedrijf in aanmerking komt voor de TVL.
 • Binnen een week zal de aanvraag worden behandeld voor bedrijven die al in het systeem staan, die dus al NOW-aanvragen hebben gedaan. Bedrijven die voor het eerst een aanvraag doen, moeten rekening houden met één extra week voor behandeling van de aanvraag. Voor vragen kan contact opgenomen worden met tvl@fondodisosten.org.
 • Via de portaal van de NOW-regeling kan een aanvraag voor TVL worden ingediend. Het kan via de website voor bedrijven die nog geen gebruik hebben gemaakt van NOW. Van 4 tot en met 11 januari kan de aanvraag worden gedaan.
 • Bedrijven die nog geen aanvraag hebben gedaan tot nu toe, moeten hun OB hebben betaald in 2019.
 • Bedrijven die tot op heden geen gebruik hebben gemaakt van NOW, kunnen toch in aanmerking komen voor TVL. Ze dienen dan wel hun jaarrekening in te dienen bij de aanvraag.
 • Overheidsbedrijven en eenmanszaken die geen gebruik konden maken van de NOW-regeling of intussen failliet zijn gegaan, kunnen geen gebruikmaken van TVL.
 • Bedrijven moeten geraakt zijn door Covid-19, verder gata het om bedrijven die al gebruik maken van NOW. Alle vennootschappen kunnen een verzoek tot steun indienen. Bedrijven die door SVB of SBAB zijn uitgesloten van de NOW-regerling, kunnen geen gebruik maken van de nieuwe regeling.
 • De meeste bedrijven die al gebruik van de NOW-regeling gebruik maken zijn op de hoogte van de voorwaarden.
 • Een andere voorwaatde is dat het bedrijf bekend is bij de belastingdienst, Verder moet een bedrijf 25 procent minder inkomsten hebben in 2020.
 • Zulaika Mook legt uit wie er in aanmerking komt voor de regeling. Bedrijven moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen. Naast de statutair directeur moeten er werknemers ingeschreven staan bij SVB. Ook een eenmanszaak komt in aanmerking.
 • Nu er juridische overeenstemming is bereikt met Nederland. Tegemoetkoming Vaste Lasten is een regeling om de de operationele kosten van een bedrijf te subsidiëren. Sectoren die grote klappen hebben gehad, moeten extra worden gesteund. Hyptheek, huur, etc zullen middels de regerling worden betaald.
 • Via Mi Negoshi wordt ook steun gegeven in de vorm van bijvoorbeeld coaching.
 • Steven Martina opent de persconferentie. Er worden vandaag nieuwe steunmaatregelen bekend gemaakt voor bedrijven. Er wordt al steun gegeven in de vorm van NOW. Ook zzp-ers krijgen al steun van de regering. Allemaal bedoeld om arbeidsplaatsen te behouden.
 • We zijn in afwachting van de persconferentie.
-- Advertentie --
magnifiercross
error: Alert: Inhoudselectie is uitgeschakeld!!!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram