zondag 25 februari 2024
Kijk | Ontdek | Luister | mee op nu.cw

Nu de nieuwe vennootschap GI-RO Settlement Holding is opgericht en deze met een lening van Nederland rekeninghouders van de Girobank gaat uitbetalen, kan er ook verder worden gewerkt aan de verdere afbouw van de activiteiten van Girobank. Dat meldt de Centrale Bank voor Curaçao en Sint Maarten (CBCS).

De filialen van de Girobank zullen geleidelijk worden gesloten en ook de ATMs van Girobank zullen één voor één buiten werking worden gesteld.

Een sluiting of buiten werking stelling zal volgens CBCS ruim van tevoren bekend worden gemaakt. Hierbij zal rekening worden gehouden met rekeninghouders die nog niet over een rekening bij één van de andere commerciële banken beschikken. De rekeninghouders van Girobank worden geadviseerd een rekening te openen bij één van die banken. Voor het personeel van Girobank wordt een sociaal plan opgesteld.

Rekeninghouders van Girobank ontvangen in het begin van het nieuwe jaar een brief met meer detailinformatie over uitbetalingen en de administratieve afhandeling van hun rekeningen.

Kredietnemers dienen hun rente- en aflossingsverplichtingen op de gebruikelijke wijze te voldoen. Wijzigingen hierin worden tijdig aan de kredietnemers gecommuniceerd.

Op de website van zowel CBCS als Girobank N.V. zijn de meest gestelde vragen met antwoorden op een rij gezet. Voor overige vragen kan men terecht bij de telefonische helpdesk van Girobank N.V. de helpdesk is deze week van maandag t/m woensdag van 9:00 tot 16:00 uur te bereiken op +5999 4339130.

In het nieuwe jaar is de helpdesk op werkdagen van 9:00 tot 16:00 uur bereikbaar. Vragen kunnen ook per mail gestuurd worden naar giro@centralbank.cw.