Door: NU.cw
23 december 2020

Nederland en Sint Maarten zijn het eens geworden over een nieuw steunpakket. De Sint Maartense minister-president Silveria Jacobs en staatssecretaris Raymond Knops (Koninkrijksrelaties) hebben dinsdag het akkoord over het landenpakket voor Sint Maarten ondertekend. Hiermee is voor Sint Maarten de ontvangst van de broodnodige derde tranche van liquiditeitssteun eindelijk een feit.

Nederland stelt ruim 60 miljoen gulden beschikbaar voor Sint-Maarten dat door de corona-crisis de tekorten heeft zien oplopen. Daarnaast maakt Nederland nog eens 60 miljoen vrij voor de bouw van een nieuwe gevangenis op het eiland en een structurele verbetering van de situatie waarin gevangenen zitten.

In ruil voor de steun gaat Sint-Maarten, net zoals is afgesproken met Curaçao en Aruba, een aantal structurele hervormingen doorvoeren. Ook Sint Maarten zal deze hervormingen toepassen onder begeleiding van een Caribische Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling (COHO). Dit Nederlandse bestuursorgaan zal beschikken over zelfstandige taken en bevoegdheden die de structurele hervormingen uitwerkt, maar ook assisteert met expertise en de uitvoering daarvan.

Eén van de taken van de COHO is het ondersteunen en begeleiden van de ontwikkeling en uitvoering van projecten en maatregelen door overheidsinstanties en overheidsbedrijven van de landen die zich erbij aansluiten. Deze projecten en maatregelen worden geschetst in zogenaamde landen-pakketten. Curaçao en Aruba zijn de andere landen in het COHO.

"Met dit akkoord wordt er gewerkt aan de noodzakelijke structurele hervormingen die de economie en de samenleving van Sint-Maarten duurzaam weerbaarder moeten maken", zegt staatssecretaris Raymond Knops van Koninkrijksrelaties. "De hervormingen moeten ook echt uitgevoerd worden. Alleen dán ligt voorspoed voor de burgers op Sint-Maarten in het verschiet."

Premier Jacobs op haar beurt zegt verheugd te zijn met de ondertekening van het akkoord, hoewel de onderhandelingen van afgelopen periode heel intensief zijn geweest. "De ministerraad kijkt uit naar een open, eerlijke en respectvolle dialoog en samenwerking met de Nederlandse regering, terwijl we werken aan onze gemaakte afspraken", aldus Jacobs.

-- Advertentie --

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram