woensdag 3 maart 2021 23:21
Kijk | Ontdek | Luister | mee op nu.cw
Door: NU.cw
21 december 2020

De regering maakt vandaag bekend welke beslissingen zijn genomen omtrent maatregelen en controles in verband met Covid-19. Volg ons liveblog met de Nederlandse vertaling van de persconferentie met minister-president Eugene Rhuggenaath, minister van Justitie Quincy Girigorie en epidemioloog Izzy Gerstenbluth.

De persconferentie begint om 15.00 uur en de Nederlandse vertaling is live te volgen via dit Liveblog.

We vertalen van minuut tot minuut, dus ververs je browser regelmatig voor de laatste updates. Het laatste nieuws vind je bovenaan.

 • Tot zover de persconferentie. Hiermee eindigt dit Liveblog. Dank voor je aandacht en graag tot een volgende keer.
 • Rhuggenaath zegt dat er uit de vragen van de pers tips zullen worden gehaald. Hij wenst iedereen rustig kerstfeest toe. Laten we reflectioneren en op elkaar passen. We worden wereldwijd geroemd over hoe we de pandemie aanpakken. Iedere dode is er één teveel, dus laten we goed op elkaar passen. Het nieuwe jaar zal veel goeds brengen.
 • Girigorie wil mensen aanmoedigen om zich aan de maatregelen te houden. We moeten niet in negativiteit vervallen. Hij hoopt dat de feestdagen toch goed, maar anders gevierd kunnen worden.
 • Er zijn altijd mensen die twijfelen aan zaken. Het feit dat de cijfers nu omlaag gaan, bewijst dat de maatregelen helpen.
 • Wat Ben Whiteman in juli heeft gesteld over een gemuteerd virus klopt volgens Gerstenbluth. Een virus muteert meestal, zegt Gerstenbluth. Als een virus een makkelijke manier vindt om te besmetten, dan zoekt het virus die manier. Zoals eerder gesteld is de gemuteerde vorm misschien besmettelijker, maar zorgt niet voor ernstige symptomen.
 • De meeste mensen die in het ziekenhuis zijn opgeomen vallen in de risicogroep. Als iemand wordt opgenomen dan is dat meestal voor een langere periode. de druk op de intensice care is hoog op dit moment.
 • Gerstenbluth zegt dat er verschillende vaccins zijn. Ze kunnen voor verschillende groepen gebruikt worden. De vriezers wordt ook aan gewerkt. Er is al gesproken met verschillende experts.
 • Girigorie is zich er bewust van dat mensen het er niet mee eens zijn dat er geen boetes zijn uitgedeeld vrijdag. Met het weinige personeel dat er was, was de situatie nog wel onder controle. Ook zijn verklaringen die hij op dat moment afgaf, kunnen ook negatieve gevoelens bij mensen hebben opgeroepen.
 • Het multi-disciplinaire team en nog 3 eenheden zijn bezig met het controleren van vergunningen. Als we hadden geweten dat er 100 mensen waren, dan hadden we misschien anders gehandeld.
 • Rhuggenaath zegt dat afsteken van vuurwerk thuis moet gebeuren.
 • Er is volgens Girigorie begrip voor de maatregelen die de regering neemt. Maar er komt volgens hem steeds meer verzet. De regels en de politie mogen volgens Girigorie niet belachelijk gemaakt worden. Mensen die dat doen weten dat de politie hard werkt. Hij begrijpt dat mensen er genoeg van hebben, maar dit is geen reden om je niet aan de regels te houden. We hebben ons gedrag in eigen handen.
 • Gerstenbluth zegt dat er nog weinig kennis is over het gemuteerde virus. Het virus zou in gemuteerde vorm snel kunnen worden over gebracht. Er is nog geen bewijs dat het harder toeslaat. We moeten daarom extra voorzichtig zijn en de maatregelen nog niet versoepelen. We moeten nu eerst kijken wat het gemuteerde virus precies inhoudt.
 • Zwerwer zegt dat de situatie tussen Cornelis en de politie genormaliseerd is.
 • Rhuggenaath zegt dat we als autonoom land onze eigen verantwoordelijkheid hebben. Wat St Maarten doet, is hun verantwoordelijkheid. Hij is niet op de hoogte van een andere koers van St Maarten.
 • Gerstenbluth zegt dat de GGD achterloopt. Dit komt door het groot aantal besmettingen. Daarom zijn er meer mensen aangenomen. Ook als je negatief getest bent, maar toch klachten hebt dan neem je contact op met je huisarts.
 • We willen het virus opsporen bij een pcr test. Met 1 stokje kun je in je neus en je keel. Beiden komen op dezelfde plek. Er zijn verschillende methoden om te testen.
 • Werkgevers kunnen hun werknemers niet dwingen om aan het werk te gaan. Als ze positief getest zijn dan moeten ze thuis blijven en contact opnemen met SVB.
 • Bedrijven moeten daarom hun werknemers opdracht geven om te laten testen. Ze kunnen dus niet eisen dat ze negatief moeten testen om weer aan de werk te gaan. Dat heeft geen zin.
 • Aan het begin van de ziekte ben je besmettelijk. Gerstenbluth herhaalt dat als je de ziekte hebt gehad, je nog maanden positief kunt testen.
 • Gertenbluth zegt dat er veel onduidelijk is over vals-positieven. De PCR test is er om genetisch materiaal van mensen te testen. Mensen die besmet zijn, kunnen nog lang positief testen zonder besmettelijk te zijn.
 • Onze gemeenschap moet volgens Girigorie zich zelf inspannen. Overal zijn mensen die de regels overtreden.
 • Ook Zwerwer is niet op de hoogte van een feest in Marchena.
 • Rhuggenaath zegt dat de regels niet het gedrag van mensen verandert, maar wij zelf moeten ons gedrag veranderen. Hij roept de gemeenschap op om zelf hun best te doen om het virus niet te verspreiden.
 • Girigorie is niet op de hoogte van een feest dat zaterdag heeft plaatsgevonden. Er wordt geschoven met politiemensen. Er werken nu meer mensen in de avond.
 • Cornelis zegt dat de overheid ook doorgaat met bewustwording. Boetes alleen helpen niet.
 • Girigorie zegt dat duidelijk dat de maatregelen zoals drooglegging en vermijden van aglomeratie echt werken. De Noodwet is in korte tijd van kracht geworden. De tijd om de Noodwet te evalueren is erg kort. Op 11 januari zal dat beter kunnen. Girigorie zegt dat iedereen merkt dat er meer politie op straat is.
 • Girigorie zegt dat toen de maatregelen afgeschaald werden, er meer mensen geinfecteerd zouden worden. Daar heeft de regering rekening mee gehouden. Volgens Girigorie kun je niet zomaar zeggen wat iedere dode de gemeenschap heeft gekost.
 • Rhuggenaath ontkent dat er beslissingen worden genomen zonder naar cijfers te kijken. Cijfers komen van de Centrale Bank en ook wordt gebruik gemaakt van cijfers van het CBS. Verder zijn cijfers van SOAW beschikbaar. Hij benadrukt het belang van het gebruik maken van cijfers.
 • De regering heeft zicht op cijfers en de consequenties van de coronapandemie. De cijfers moeten verder geanalyseerd worden. De laatste weken is duidelijk geworden dat we de databank verder moeten uitbreiden.
 • BZK is bezig om de uitvoeringsagenda vorm te geven. De uitgaven van de overheid moeten tevens naar beneden. De mogelijkheid om vroeger met pensioen te gaan, wordt ook bekeken. Rhuggenaath erkent dat de overheid ook naar zichzelf moeten kijken om te bezuinigen.
 • De beslissing om tot uitvaardigen van code oranje over te gaan heeft geleid tot het sturen van een brief naar Nederland. Ook wordt gekeken welke inkomsten er gegeneerd kunnen worden naast toerisme, De korting in salarissen van ambtenaren wordt behandeld in de Staten. Ook de Balkenende-norm wordt momenteel door de Raad van State behandeld om vervolgens naar de Staten te gaan.
 • Rhuggenaath zegt dat momenteel wordt gefocust op de maatregelen en niet op de steun die gegeven wordt aan ondernemers. Er wordt in het Landenpakket gekeken wat de mogelijkheden zijn. Er wordt gekeken of lokale banken kunnen bijstaan om leningen te geven. Nederland is daar bij betrokken. Er wordt ook gekeken naar hoe extra steun kan worden gegeven. Dit onder de noemer Tegemoetkoming Vaste Lasten.
 • De achtervolging van een auto werd gedaan omdat deze auto aan het feveren was.
 • Zwerwer zegt dat bij een illegale bijeenkomst nooit geregistreerd wordt.
 • Er was geen lijst met geregistreerde mensen die bij het feest bij Piscadera aanwezig waren. Achteraf kan gezegd worden wat de politie allemaal had kunnen doen. Het was echter veiliger om de mensen naar huis te sturen.
 • Er is geen verschil tussen jongeren die een boete krijgen en anderen. Er werden vrijdag geen boetes uitgedeeld omdat er niet genoeg capaciteit was. De politie heeft door het gedrag van de mensen de beslissing genomen geen boetes uit te delen. de back-up van patrouilles was niet voldoende.
 • Vragenronde van de pers.
 • Zaterdagavond zijn er wederom boetes uitgedeeld. Girigorie zegt om niet te focussen op vrijdag. We moeten niet alleen naar het slechte gedrag van mensen kijken. Maar we moeten onze ogen er ook niet voor sluiten. Dit doen we door nu extra politiemensen in te zetten.
 • Zaterdag is het optreden van vrijdag geëvalueerd. Naar aanleiding daarvan is besloten extra capaciteit van politie in te zetten.
 • Girigorie begrijpt dat mensen teleurgesteld zijn dat er geen boetes zijn uitgedeeld. Hij zegt dat hij echt had gewild dat er boetes werden uitgedeeld op dat moment. Hij begrijpt wel dat de beslissing is genomen om dat niet te doen. Girigorie zegt ook teleurgesteld te zijn.
 • Tijdens de controles zijn overtredingen geconstateerd. Ook op Piscadera werd toen de overtreding gezien van 100 mensen die samen waren gekomen. De gelegenheid werd gesloten. Er waren niet genoeg agenten om alle mensen te controleren. Er waren ook andere plekken waar patroulles moesten zijn, onder andere op Fuik. de situatie is vervolgens geëvalueerd. Er was gedronken en mensen begonnen onrustig te worden. Toen is de beslissing genomen dat er geen boetes werden uitgedeeld.
 • Quincy Girigorie zegt dat na het instellen van de Noodwet de autoriteiten boetes kunnen uitdelen. Vrijdagavond is Girigorie zelf de straat opgegaan om waar te nemen. Hij is toen met 2 teams meegegaan. Hij is ook met het multi-disciplinaire team meegegaan.
 • Het lijkt erop dat we de regels nog strakker moeten gaan handhaven. Cornelis geeft een voorbeeld van een horecagelegenheid die de regels verschillende keren heeft overtreden. Ook 'achterom' werd nog alcohol verkocht. MEO accepteert dit gedrag niet.
 • Ronny Cornelis van MEO zegt dat het doel is om de besmettingen laag te houden. De afgelopen tijd zijn er 77 horecagelegenheden gecontroleerd. 25 Procent van de gelegenheden hield zich aan de maatregelen. Het gedrag van de uitbater en van de gasten wordt gecontroleerd.
 • Met de feestdagen in het vooruitzicht weten we al wat er kan gebeuren. Dan zullen de cijfers weer omhoog gaan. We willen geen lockdown meer.
 • Volgens Gerstenbluth ligt het R-getal momenteel op 0,79. Het Reproductiegetal laat zien hoe snel het virus zich verspreidt. Dit getal geeft aan hoeveel mensen gemiddeld besmet worden door één patiënt met COVID-19.
 • Dan de cijfers van de afgelopen tijd. De grafiek toont de positieve gevallen. De laatste week gaan decijfers weer naar beneden. Dan de positivity rate. De grijze lijn geeft het gemiddelde weer. De positivity rate staat momenteel op 10, maar we willen dat cijfer op 5.
 • Epidemioloog Izzy Gerstenbluth vertelt eerst de cijfers. 282 Mensen zijn gisteren getest. Daarvan zijn 27 mensen positief getest. 8 Mensen zijn hersteld van het virus. Het totaal aantal gevallen staat op 1.679.
 • Vanaf 27 december mag er weer vuurwerk verkocht worden. De verkooppunten moeten zich aan de hygiënemaatregelen houden. Ook mensen die vuurwerk afsteken moeten dat op een veilige manier thuis doen. Het afsteken van vuurwerk mag niet bij bedrijven.
 • Het doel van de maatregelen is om het aantal besmetting te beperken. We moeten vermijden dat het virus zich verspreidt. Het aantal nieuwe besmettingen moet laag geouden worden. We willen op Curacao geen tweede of derde golf zoals in andere landen.
 • Als er een beslissing over de casino's is genomen, dan wordt deze gepubliceerd.
 • Ook met de economie moet rekening worden gehouden. Op dit moment moeten de maatregelen nog een aantal weken van kracht blijven. De regering is in contact met de Gaming Control Board om te kijken onder welke voorwaarden het casino weer open kan.
 • Het is te begrijpen dat het juist in deze eindejaarsperiode extra moeilijk is je aan de maatregelen te houden. Als we ons nu niet aan de regels houden, zullen we aan het begin van het nieuwe jaar weer een stijging zien in het aantal gevallen.
 • Rhuggenaath prijst iedereen die zich aan de maatregelen houden. Helaas zijn er nog steeds mensen die zich niet aan de regels houden. Mensen moeten zich niet alleen aan de regels houden, maar ook de verschillende tips die de overheid geeft op te volgen. Rhuggenaath doet ook een beroep op ondernemers zich aan de regels te houden en ook de tips op te volgen.
 • Er wordt inmiddels ook gesproken over een gemuteerd virus. Het zou ook al in Nederland zijn.
 • Verschillende landen hebben inmiddels een lockdown. Ook Mexico en Suriname hebben inmiddels een lockdown. We weten dat de huidige maatregelen consequenties zullen hebben voor de feestdagen.
 • Het is te prematuur om nu al te versoepelen aangezien aan het einde van het jaar daardoor meer bewegingen plaats zullen vinden. Als het aantal besmettingen dan toeneemt, zullen de maatregelen nog zwaarder worden, msschien zelfs een lockdown.
 • De maatregelen die al van kracht waren, blijven van kracht tot 11 januari. Ondanks dat de cijfers dalen, moeten we de huidige maatregelen handhaven. De feestdagen zullen dus ook onder de huidige maatregelen plaatsvinden.
 • Premier Eugene Rhuggenaath opent met te zeggen dat vorige week is aangekondigd dat er een evaluatie heeft plaatsgevonden van de maatregelen.
 • We zijn in afwachting van de persconferentie.

2 comments on “Liveblog | Persconferentie over maatregelen Covid-19, vertaling in het Nederlands”

 1. NU.nl over het "nieuwe"virus:

  /begin knip- en plakwerk

  Wie toch vanuit Zuid-Afrika naar Nederland is gekomen moet hier eerst tien dagen in thuisquarantaine. Die regel geldt overigens voor iedereen die vanuit het buitenland naar Nederland terugkeert.

  Op zich zijn mutaties geen zeldzaamheid: van alleen al dit coronavirus zijn wereldwijd al duizenden mutaties geregistreerd. Doorgaans zijn die bovendien niet gevaarlijker of wezenlijk anders dan het oorspronkelijke virus.

  Het zou namelijk kunnen......

  Grotere besmettelijkheid nog niet bewezen

  Jaap van Dissel opperde dat de recente snelle verspreiding niet per se veroorzaakt hoeft te zijn door de mutatie

  Onderzoek moet nog definitief uitwijzen of het virus echt besmettelijker is, en zo ja, hoe veel besmettelijker dan precies.

  /einde knip- en plakwerk

  Ik daag iedereen uit hierop gefundeerd commentaar te geven

 2. quote
  We willen het virus opsporen bij een pcr test. Met 1 stokje kun je in je neus en je keel. Beiden komen op dezelfde plek. Er zijn verschillende methoden om te testen.
  unquote

  Zou je dat uit willen leggen? 1 stokje in je neus en je keel op dezelfde plek? Huh?
  En wat zijn die andere methoden?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

magnifiercross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram