dinsdag 12 september 2023 11:03
Kijk | Ontdek | Luister | mee op nu.cw
Door: NU.cw
|
15 december 2020

Het parlement van St. Maarten heeft maandag met een meerderheid ingestemd met de voorwaarden die Nederland stelt aan het beschikbaar stellen van de derde tranche aan fondsen voor St. Maarten. Dit ter verlichting van de economische crisis als gevolg van de Covid-19 pandemie.

Hiermee heeft Premier Silveria Jacobs groen licht gekregen om in het belang van de bevolking van Sint Maarten door te gaan met het maken van verdere afspraken met Nederland.

Jacobs heeft maandag het parlement van St. Maarten geïnformeerd over de uitkomst van de onderhandelingen met het Nederlandse ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) rond de derde tranche liquiditeitssteun.

Het onderhandelingsteam van St. Maarten is de afgelopen zes weken in gesprek geweest met BZK. Deze onderhandelingen omvatten voornamelijk afspraken over de structurele hervormingspakketten en waar mogelijkheden zijn om de bestuurlijke macht en het land als geheel te verbeteren.

De voorgestelde Koninkrijkswet stelt het bestaan en de autoriteit vast van het Caribische orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling (COHO); een Nederlands bestuursorgaan met zelfstandige taken en bevoegdheden die de structurele hervormingen uitwerkt, maar ook assisteert met expertise en de uitvoering daarvan.

Eén van de taken van de COHO is het ondersteunen en begeleiden van de ontwikkeling en uitvoering van projecten en maatregelen door overheidsinstanties en overheidsbedrijven van de landen die zich erbij aansluiten. Deze projecten en maatregelen worden geschetst in landenpakketten. Curaçao en Aruba zijn de andere landen in het COHO.

De regering van St. Maarten heeft meer duidelijkheid gekregen over de grenzen van de bevoegdheden van de COHO, die er volgens het land alleen zal zijn om de ministeries bij te staan bij de uitvoering en om de voortgang te bewaken. De bevoegdheid van de COHO wordt beperkt door de afspraken die zijn vastgelegd in het pakket structurele hervormingen dat St. Maarten en Nederland hebben gesloten.

De bevoegdheden van de COHO omvatten niet de bevoegdheden die traditioneel en wettelijk toekomen aan de regering of het parlement van St. Maarten, zo stelt het eiland. St. Maarten zal het voortouw nemen en verantwoording afleggen over de uitvoering en afronding van de structurele hervormingen.

Zodra de regering van St. Maarten definitief haar politieke akkoord geeft aan de voorwaarden die Nederland stelt voor het beschikbaar stellen van de derde tranche liquiditeitssteun, zal Naf 61,5 miljoen worden vrijgemaakt voor onder meer het Sint Maarten Stimulus and Relief Plan (SSRP) voor de komende vier maanden.

Naast liquiditeitssteun heeft Nederland toegezegd Sint Maarten een structureel bedrag te verstrekken voor de uitvoering van maatregelen uit het nationale pakket, gericht op versterking van de rechtsstaat van Sint Maarten als subsidie. Namelijk een bedrag van maximaal 2,7 miljoen euro voor verdere ondersteuning door de Koninklijke Marechaussee en Douane bij het versterken van grensbewaking.

Verder heeft Nederland ook ingestemd met een eenmalige subsidie van 30 miljoen euro voor het gevangenissysteem, inclusief de bouw van een nieuwe gevangenis en structurele verbeteringen.

-- Advertentie --

One comment on “St. Maarten klaar om condities voor derde tranche te aanvaarden”

magnifiercross
error: Alert: Inhoudselectie is uitgeschakeld!!!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram