zondag 7 maart 2021 10:11
Kijk | Ontdek | Luister | mee op nu.cw
Door: NU.cw
11 december 2020

De regering geeft een persconferentie over de noodsteun en onderstand. Volg ons liveblog met de Nederlandse vertaling van de persconferentie met minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn Hensley Koeiman.

De persconferentie begint om 11.30 uur en de Nederlandse vertaling is live te volgen via dit Liveblog.

We vertalen van minuut tot minuut, dus ververs je browser regelmatig voor de laatste updates. Het laatste nieuws vind je bovenaan. Door de snelheid van vertalen, kunnen er spelfouten in de vertaling voorkomen. Onze excuses daarvoor.

 • Tot zover de persconferentie. Dit Liveblog sluit ook en we hopen je een volgende keer weer te verwelkomen.
 • Koeiman sluit af en hij spreekt de hoop uit dat de info die gegeven is ook bij de mensen terecht komt waar het voor bedoeld is. Koeiman wenst iedereen fijne feestdagen. 2021 moet een jaar worden waar we meer oog voor elkaar hebben. Iedereen moet zijn deel geven om de Curaçao te laten groeien.
 • Koeiman zegt dat iedereen aandacht krijgt en de aanvragen in behandeling worden genomen.
 • Koeiman zegt dat er telefoonnummers en whatsappnummers zijn waar mensen terecht kunnen. Voor onderstandaanvragen was er een achterstand, aldus Aniceta. Ook voor noodsteun was wat achterstand. Er wordt nu met mensen contact opgenomen die een aanvraag hebben gedaan.
 • Er is een nieuwe website. Die is even offline, maar zal vanmiddag weer online komen. Mensen die zich al aangemeld hebben via Whatsapp, krijgen een voorkeursbehandeling.
 • Het opladen van passen voor het kopen van etenswaren ligt op schema. Als iemand geen geld op zijn kaarthe heeft dan moet dat apart bekeken worden.
 • Het geld dat beschikbaar is voor onderstand, dat is niet voldoende. Of er een bonus gegeven kan worden, weet Koeiman niet. De service van het ministerie moet verbeterd worden volgens Koeiman. Er is hard gewerkt door ambtenaren, soms 10 tot 15 uren per dag, ook in het weekend.
 • Koeiman praat over de legalisatie van marihuana. Dat zal ook voor werkgelegenheid zorgen. De mensen moet worden uitlegd dat marihuana medicinaal ingezet wordt.
 • Door de pandemie heeft Curacao extra kosten. De overheid kan mensen niet in de steek laten. Er is veel werk verricht. 18 miljoen is er extra uitgegeven door de pandemie.
 • Koeiman zegt dat de werkdruk niet verlaagt wordt, maar verplaatst is.
 • Aniceta zegt dat bij incomplete aanvragen er meer druk op de SOAW medewerkers kwam. Doordat er nu een website is en een aanvraagformulier moet worden ingevuld, valt die extra druk weg omdat ze website zelf signaleert of er iets ontbreekt in de aanvraag.
 • Aniceta zegt dat er veel mensen die dubbele aanvragen hebben gedaan. Dus voor noodsteun en voor onderstand. Die worden eruit gefilterd.
 • Na 15 maart is het aantal aanvragen voor onderstand toegenomen doordat er minder 'jobs'waren. De economie is volgens Koeiman ingestort waardoor er minder werk was.
 • Aniceta zegt dat als er noodsteun wordt aangevraagd dat het met terugwerkende kracht gaat. Bij onderstand begint de uitbetaling vanaf het moment dat de aanvraag is goedgekeurd.
 • Koeiman zegt dat er vernieuwingen zijn bij het ontvangen van onderstand. Als het lang duurt voordat mensen geld krijgen, wordt er met terugwerkende kracht betaald. Die terugwerking geldt voor het moment dat alle papieren in orde zijn bevonden.
 • Als mensen geen telefoon of email hebben dan kunnen mensen naar het buurtcentrum. Volgens Koeiman zijn er maatregelen getroffen zodat iedereen toegang heeft tot de noodsteun.
 • Er was een kleine achterstand volgens Aniceta. Die is intussen weggewerkt.
 • Aniceta komt nogmaals terug op de bankrekeningnummers die verkeerd worden doorgegeven. Daardoor moet het geld wordem teruggestort.
 • Glenda Aniceta van het ministerie van SOAW geeft uitleg over waarom het zo lang duurt voordat geld op de rekening staat. Dit heeft onder andere te maken met de incomplete aanvraag. Er wordt een proces doorlopen om alles in orde te maken.
 • De vragenronde van de pers begint.
 • Van der Horst zegt dat er is nagedacht over de incomplete aanvragen en fouten die begaan worden bij de aanvraag. Er is een flyer gekomen, maar ook digitaal wordt er uitleg gegeven.
 • Van der Horst zegt vanaf 1 september SG te zijn. Er zijn veel uitdagingen. Het ministerie is er om te helpen. Er is gewerkt aan het proces van online aanvraag voor onderstand. De laatste weken is er versneld gewerkt om het systeem klaar te krijgen. Momenteel duurt het 16 weken voordat een aanvraag is verwerkt. Dat moet worden teruggebracht naar acht weken. Dat staat ook in de wet. Uiteindelijk moet de aanvraag vier weken in beslag gaan nemen.
 • Koeiman legt uit dat mensen die hun werk zijn verloren onder het ministerie van SOAW vallen. Etienne van der Horst is secretaris-generaal en wordt welkom geheten.
 • Er wordt een video getoond over de verschillende manier van steun die de overheid biedt en op welke wijze de website werkt.
 • Op de slide zijn de contactgegevens van SOAW te zien.
 • Tussen maart en december hebben 3.045 een aanvraag ingediend voor onderstand. 8.195 ontvangen momenteel onderstand.
 • De ingediende aanvragen waren in 60 procent van de gevallen niet compleet of niet correct ingevuld. Bankrekeningnummers waren in 10 procent van de gevallen niet correct. In 5 procent van de gevallen klopt het ID-nummer niet.
 • Op de slides zijn aantallen mensen te zien en de hoeveelheid geld dat is uitbetaald.
 • Koeiman presenteert cijfers over aantallen mensen die een steunpakket hebben aangevraagd. 7.156 mensen hebben financiele steun aangevraagd. 5.756 aanvragen zijn goedgekeurd.
 • De ontwikkelingen gaan snel en daarom moeten aanvragen online gedaan worden. Als iemand slecht kan omgaan met internet, dan diegene graag helpen.
 • De helpdesk van SOAW is bereikbaar voor hulp: 5107629 of 6902904. De helpdesk kan gebeld worden. Er kan met verschillende buurthuizen gebeld worden. 724 5251/52/53/54.
 • Meer dan 8000 mensen ontvangen momenteel onderstand. Alleen op de website kan een aanvraag voor onderstand worden gedaan. Op de website staan ook alle details.
 • Het is niet meer nodig fysiek aanwezig te zijn om een aanvraag te doen.
 • Onderstand kan vanaf vandaag online worden aangevraagd. Via Whatsappnummer 521 5028 kan onderstand worden aangevraagd.
 • Er moeten verschillende documenten worden geupload op de website. Hierbij gaat het om een foto van jezelf, laatste salarisslips etc.
 • Mensen die hun werk zijn verloren, kunnen weer steun vragen. Mensen die nog geen werk hebben gevonden krijgen ook weer steun. Zij hoeven zich niet opnieuw in te schrijven.
 • Koeiman geeft wrap up van de steun die de overheid geeft: geld, levensmiddelenpakketten en een pas om eten te kopen.
 • We zijn gewend om het eind van het jaar bijvoorbeeld pagara''s af te steken. Dit en veel andere feesten kunnen helaas niet plaatsvinden. Koeiman heeft vertrouwen dat we er bovenop komen. Veel mensen leven in fianciele onzekerheid. De overheid geeft diegene die financiele steun nodig hebben de steun.
 • Koeiman dankt vrijwilligers en mensen die in de gezondheidszorg werken.
 • We zijn in afwachting van de persconferentie...
 • De persconferentie is onderbroken door een technische storing met het geluid.
 • Hensley Koeiman opent de persconferentie. Het geluid is slecht. We komen langzaam bij het eind van het jaar, zegt Koeiman. We moeten op een verantwoordelijke manier feest vieren.
 • De persconferentie begint over vier minuten,
 • We wachten op de persconferentie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

magnifiercross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram