zaterdag 27 februari 2021 19:51
Kijk | Ontdek | Luister | mee op nu.cw
Door: NU.cw
11 december 2020

De Kustwacht Caribisch Gebied versterkt het komend jaar de informatiepositie en de samenwerking met partnerdiensten binnen de rechtshandhaving. Dat staat in het 'Jaarplan 2021 Kustwacht Carib’ waar de Rijksministerraad op voorstel van minister Bijleveld-Schouten van Defensie mee heeft ingestemd, meldt de Rijksoverheid in een verklaring.

Doel is om komend jaar het zogenoemde intelligence gestuurd politieoptreden in het maritieme domein verder te versterken. Dit gebeurt door een goede samenwerking met de andere uitvoerende diensten binnen het Koninkrijk, door meer in te zetten op analysecapaciteit, door intensievere samenwerking met internationale partners en door een betere digitale infrastructuur en informatiehuishouding.

Samen met de Koninklijke Marechaussee, de Douane Nederland en de landsdiensten zal de Kustwacht Carib intensief betrokken zijn bij de versterking van het grenstoezicht.  Het doel van de maatregelen op het grenstoezicht is het bijdragen aan het tegengaan van grensoverschrijdende/transnationaal georganiseerde (ondermijnende) criminaliteit in de Caribische landen van het Koninkrijk en het verbeteren van de onderlinge samenwerking tussen de diensten.

De Rijksoverheid schrijft in de verklaring dat de kustwacht in een dynamisch werkveld opereert. Zo verkeert Venezuela in een politieke, sociale en financieel-economische crisis. Daarnaast zijn de lange kustlijnen lastig te bewaken en heeft het Caribisch gebied te maken met veel drugssmokkel.

Op het gebied van detectie wordt vanaf komend jaar een flinke kwaliteitsslag gemaakt. Dat gebeurt bijvoorbeeld met het nieuwe waldetectiesysteem, waardoor de kustwacht een actueel omgevingsbeeld kan blijven behouden. Hierbij horen ook mobiele radars, drones en camera’s.

Dankzij eerder aangekondigde investeringen van de Nederlandse regering, mag de kustwacht de komende 5 jaar extra personeel aannemen. Er is ruimte voor een uitbreiding bij de Kustwacht-steunpunten van tientallen voltijdsfuncties.

De bedoeling is dat de kustwacht in 2025 volledig zelfstandig 24 uur per dag de taken uit kan voeren door intelligence gestuurd politieoptreden.

Ook op het gebied van materieel worden investeringen gedaan. De komende jaren blijft een toekomstbestendige voortzetting van de taken van de Kustwacht mogelijk doordat alle Landen binnen het Koninkrijk bijdragen aan de gezamenlijke financiering van materieel, zoals Cutters, de walradar en de helikoptercapaciteit.

Op Bonaire wordt in 2021 een botensteiger aangelegd als onderdeel van de nieuw te creëren multidisciplinaire maritieme hub Bonaire samen met de ketenpartners.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

magnifiercross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram