maandag 18 september 2023 05:46
Kijk | Ontdek | Luister | mee op nu.cw
Door: NU.cw
|
11 december 2020

Het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) gaat een Arbeidskrachtenonderzoek (AKO) doen op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba. Het Arbeidskrachtenonderzoek is een steekproefonderzoek onder huishoudens dat het CBS om de twee jaar uitvoert. Met het onderzoek meet het CBS de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in Caribisch Nederland.

Eén van de belangrijkste gegevens uit het AKO is het werkloosheidspercentage. Dit percentage geeft aan welk deel van de beroepsbevolking op zoek is naar werk. Andere belangrijke gegevens zijn de arbeidsparticipatie, maar ook gegevens over bijvoorbeeld het opleidingsniveau, beroep en arbeidsduur.

Om beter inzicht te krijgen in de arbeidsmarktgegevens, vraagt het CBS de medewerking van alle huishoudens die deel uitmaken van de steekproef. Op Bonaire zullen 969 huishoudens benaderd worden, op Sint-Eustatius 512 en op Saba 488. Tussen december 2020 en maart 2021 zullen interviewers van het CBS op de drie BES-Eilanden op pad gaan om aselect gekozen huishoudens te bezoeken voor het Arbeidskrachtenonderzoek.

Het CBS is wettelijk verplicht om alle verzamelde gegevens strikt vertrouwelijk te behandelen. Hierbij heeft het CBS verschillende maatregelen getroffen om de verzamelde gegevens te beschermen.

Het CBS zegt in een persbericht te begrijpen dat het aanleveren van informatie in deze moeilijke tijden niet eenvoudig is. Maar betrouwbare cijfers over hoe Caribisch Nederland ervoor staat, zijn erg belangrijk, aldus het CBS..

Het CBS hoopt daarom medewerking te krijgen vanuit de samenleving, met name de huishoudens die benaderd zullen worden. Op www.cbs.nl/huisbezoek is te lezen hoe het CBS omgaat met de veiligheidsregels op de drie Caribisch Nederlandse eilanden en waar rekening mee wordt gehouden bij een huisbezoek.

-- Advertentie --
magnifiercross
error: Alert: Inhoudselectie is uitgeschakeld!!!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram