dinsdag 9 maart 2021 02:54
Kijk | Ontdek | Luister | mee op nu.cw
Door: NU.cw
10 december 2020

De overheid geeft vanochtend een persconferentie over de laatste ontwikkelingen rondom Covid-19. De live vertaling in het Nederlands is via deze liveblog te volgen. Minister-president Eugene Rhuggenaath en epidemioloog Izzy Gerstenbluth zijn aanwezig bij de persconferentie.

Rhuggenaaht zal tijdens de persconferentie ook ingaan op de Noodwet die onlangs in het parlement is aangenomen. De persconferentie begint om 11.30 uur en wordt live vertaald in het Nederlands.

We vertalen van minuut tot minuut, dus ververs je browser regelmatig voor de laatste updates. Het laatste nieuws vind je bovenaan. Door de snelheid van het vertalen, kunnen er spelfouten in dit Liveblog zitten, onze excuses daarvoor.

 • Totzover de persconferentie. Daarmee eindigt deze Liveblog. Dank voor je aandacht en graag tot een volgende keer.
 • Ook toename van werkelozen zorgt voor stress en ziekte. Het is niet zo dat de regering de noodbel nu pas heeft geluid. Dat gebeurde al veel eerder. We moeten ons nu extra aan de maatregelen houden. We moeten het leven van mensen beschermen. Op de Dag van de Rechten van de Mens moet ook aan de gezondheid van mensen worden gedacht.
 • Rhuggenaaht zegt dat hij niet akkoord is gegaan met de code oranje zoals die door Nederland is ingesteld. Doordat er meer besmettingen per dag zijn bijgekomen, is code oranje ingesteld.
 • Als we meer testen, dan weten we hoe de positivity rate is. Als er meer getest wordt, dan zullen er meer positieven naar boven komen. Maar niet persé. Als er minder positieven komen, dan kun je zeggen dat de positivity rate naar beneden gaat.
 • De effecten van maatregelen zijn pas na een paar weken zichtbaar.
 • Momenteel wordt de capaciteit om te testen niet volledig gebruikt. Dat komt volgens Gerstenbluth doordat minder mensen zich melden. Ook de blackout zorgt voor een vertekend beeld.
 • Gerstenbluth zegt dat 2 procent van de bevolking gedetecteerd is als positief. Het is niet zo dat 20 procent van de bevolking positief is. Dan zou het ziekenuis veel voller liggen. Het getal zal onder 5 procent moeten blijven. We moeten breder zoeken naar besmette mensen en dus meer testen.
 • Als er geen motief is om huiszoeking te doen, dan zal dat ook niet gebeuren. Feesten die illegaal worden gehouden, kunnen nu worden aangepakt. De politie heeft nu meer instrumenten om overtredingen aan te pakken.
 • De avondklok kan volgens Rhuggenaath nu volgens de wet worden toegepast. Er kunnen nu ook sancties worden opgelegd aan mensen die zich niet aan de regels houden. Er is nu een legale basis voor de maatregelen die al eerder zijn afgekondigd.
 • De Noodwet is al lang in voorbereiding en was nodig, aldus Rhuggenaath. De Noodwet kan om verschillende redenen wordt ingezet. Er was urgentie om de Noodwet te kunnen inzetten. We hebben nu met een pandemie te maken, dus gebruiken we de Noodwet. De wet werd niet de laatste maanden geschreven, maar was al langer in voorbereiding.
 • De bijwerkingen van het vaccin zijn ook nog niet bekend. Het testen kost tijd, maar die tijd hebben we niet.
 • Gerstenbluth spreekt over een vaccin. De vraag is wie er gevaccineerd zal worden. Er is nog veel onduidelijk. Hoe lang werkt het, hoe vaak moet je gevaccineerd worden. etc.
 • Als je een chronische ziekte hebt, dan loop je meer risico om nog zieker te worden. Het kan zijn dat je een andere infectie krijgt doordat je een lage weerstand hebt.
 • Iedereen die Covid heeft komt op de lijst van de overheid. Registratie van mensen die overlijden door het virus. Gerstenbluth geeft een voorbeeld van iemand die het virus heeft en verschillende organen kunnen aangetast worden. Een onderliggende ziekte kan de reden van overlijden zijn. Het hoeft niet persé Covid te zijn, maar draagt er wel aan bij.
 • Gerstenbluth zegt dat mensen naar het ziekenhuis gaan als ze echt ziek zijn door Covid. Je test positief en hebt ernstigste symptomen. Je krijgt dan zuurstof en andere behandeling. Er zijn ook mensen die naar het ziekenhuis gaan omdat ze al problemen hebben, bijvoorbeeld dialyse. Daar komt Covid dan bovenop,
 • Er is wekelijks contact met Nederland. Er kunnen meer maatregelen genomen worden, maar we doen dat liever niet. Gerstenbluth zegt dat een lockdown altijd mogelijk is en zeker helpt maar we willen dat zo lang mogelijk uitstellen.
 • Een code oranje moet niet nodig zijn om je aan de maatregelen te houden. Rhuggenaath doet nogmaals een beroep op de bevolking.
 • Rhuggenaath zegt dat we alles moeten doen om ons aan de maatregelen te houden. Nederland kijkt ook mee. Er is een actieplan om het aantal besmettingen terug te brengen. Code oranje zat er al een tijdje aan te komen. Hij heeft contact gehad met Knops en Rutte over de situatie. Nederland kon niet anders dan code oranje instellen.
 • We doen er al alles om te zorgen dat we terug gaan naar code geel, zegt Gerstenbluth. Hoe wil je voorkomen dat mensen besmet raken, daar gaat het om. Vooral omdat zeker 80 prcent van de mensen geen symptomen heeft. De kans dat mensen besmet raken moet worden teruggebracht. Alle maatregelen moeten worden opgevolgd om weer code geel te krijgen. De curve moet terug naar beneden. We willen een lockdown voorkomen.
 • Rhuggenaath zegt dat er binnen het crisisteam contact is met de kerken. Er wordt gesproken over de ochtendmissen en of die bijgewoond kunnen worden. De cijfers moeten wel eerst dalen. Dit wordt constant geëvalueerd.
 • Gerstenbluth sluit niet uit dat er alleen uit Nederland vaccins komen. We willen niet onderaan de lijst staan en zorgen ervoor dat we vaccins krijgen.
 • Gerstenbluth bevestigt dat er een informatiecampagne zal komen over het vaccin, maar er moet eerst meer duidelijkheid komen over het vaccin. Doelgroepen moeten eerst vastgesteld worden. Er komt ook een draaiboek.
 • Er moeten ook andere manieren gevonden worden. Het proces blijft in ontwikkeling, aldus Gerstenbluth.
 • Gerstenbluth wil toevoegen dat de bevolking zich vooral in het begin goed heeft gedragen. Het duurt al negen maanden en mensen hebben er genoeg van. Hij zegt dat het moeilijk is om het goed te doen. Mensen hebben altijd wel iets te zeggen. Hij vindt dat mensen mogen verwachten dat hij en de GGD uitleg geven. Mensen zijn mensen en hebben er genoeg van en dat is begrijpelijk.
 • Rhuggenaath wil geen vingers wijzen, maar oproepen het probleem gezamenlijk aan te pakken. Gisteren was er een vergadering tussen CHATA en CTB om erover te praten. Hij roept op dat mensen zelf ook meewerken.
 • Het is mogelijk om het aantal besmettingen terug te brengen, maar we moeten dat samen doen. Rhuggenaath nodigt leiders in de samenleving uit om de boodschap uit te dragen dat we dit virus samen kunnen verslaan. Blijf thuis en houd afstand. Help ons de boodschap uit te dragen.
 • Rhuggenaath is het eens dat er meer informatie gegeven moet worden. Vooral moet duidelijk worden gemaakt wat er wel kan. Hij zegt dat hij ziet dat veel mensen zich aan de regels houden en hij heeft daar ook regelmatig voor bedankt. We moeten gezamenlijk de verantwoordelijkheid nemen. Als je niet naar mij of Gerstenbluth wilt luisteren, luister dan naar medici wereldwijd.
 • De vragenronde van de pers begint.
 • Er gaan verhaaltjes rond maar Gerstenbluth wil mensen echt waarschuwen voor het virus.
 • We mogen niet negeren dat er een gevaarlijk virus is. Bij Ebola werd ook wereldwijd gewaarschuwd en dat hebben we buiten Curacao weten te houden. Bij corona is het anders omdat het via de lucht wordt overgebracht.
 • Alles maar loslaten kan niet, want 2 procent van 150.000 mensen is een hoeveelheid die de gezondheidszorg niet aankan. Daarom moeten we maatregelen nemen. Als we dat niet doen dan zal sprake zijn van oversterfte.
 • Wat we ook in andere landen zien, is dat er steeds meer protesten worden gevoerd tegen maatregelen. Gerstenbluth zegt dat er vanaf het begin is gewaarschuwd dat 80 tot 90 procent van de mensen die besmet zijn, geen symptomen hebben. Hij zegt dat we moeten focussen op mensen die een zwakke gezondheid hebben en op de ouderen.
 • Volgens het RIVM zijn de maatregelen goed, maar er is een probleem met handhaven. Mensen houden zich niet voldoende aan de maatregelen, vandaar dat het goed is dat er nu een noodwet is.
 • Er wordt ook naar de medische capaciteit gekeken. Verder wordt naar de maatregelen gekeken die zijn genomen. Gerstenbluth zegt dat de mogelijkheid bestaat dat er per vlucht 1 besmet persoon zit.
 • Nederland kent vier kleurcodes. Op het scherm wordt getoond wat ze betekenen. Dagelijk worden er berekeningen gemaakt. De cijfers kunnen niet één op één vergeleken worden met Europa. Op Curacao wordt op een andere manier getest. Het RIVM houdt heier rekening mee bij het vaststellen van code oranje.
 • Gerstenbluth bevestigt dat we achterlopen met de cijfers. Dat is volgens hem in alle landen zo. Er is een personeelstekort en daar wordt aan gewerkt. Mensen van de lijst afhalen die genezen zijn, wordt nog niet voldoende gedaan. Ook Nederland is hier van op de hoogte. Er is dagelijks contact met het RIVM.
 • Izzy Gerstenbluth gaat in op de discussie die is ontstaan na het afkondigen van code oranje door Nederland. Hij zegt dat code oranje al een maand op de loer lag. Daar is ook voor gewaarschuwd. Het is dus ook geen verrassing dat nu code oranje is afgekondigd.
 • Het beste cadeau dat we elkaar kunnen geven is om extra op elkaar te letten en voor elkaar te zorgen.
 • We willen voorkomen dat er een lockdown komt. Gerstenbluth zal zo dieper ingaan op code oranje en het RIVM. Ondanks dat de cijfers stijgen zijn de maatregelen wel de juiste, dat bevestigt ook het RIVM. We hebben het in eigen hand. We moeten extra op ouderen en zwakkeren letten.
 • Rhuggenaath roept de bevolking op om zich aan de regels te houden. Houd afstand en dat is moeilijk want we zijn een sociaal volk. Over 2 weken is het kerst en dat zal een rustigere kerst worden dan normaal. Laten we ons de komende twee weken aan de basisregels houden. Op die manier vermijden we dat er nog meer maatregelen genomen moeten worden.
 • Hygiëneregels zullen met name gehandhaafd moeten worden. Iedere maatregel zat proportioneel ingezet worden. Als de cijfers van het aantal positieve gevallen dalen dan zal er terug geschaald worden.
 • Het Landsbesluit heeft alles te maken met de pandemie. Dit is nodig om regels te kunnen handhaven. Gezien de stijgende cijfers is dit echt nodig. De Noodwet zal voor 90 dagen worden ingezet. Alle regels zullen bekend gemaakt worden en ook hoe er gecontroleerd gaat worden. Dit zal hetzelfde zijn als momenteel gaande is.
 • Premier Eugene Rhuggenaath opent de persconferentie. Hij vertelt dat Izzy Gerstenbluth zo dieper in zal gaan op code oranje. Eerst het laatste nieuws. De Noodwet werd goedgekeurd door het parlement. Er is vanochtend een noodtoestand uitgeroepen. De Noodwet is gepubliceerd en het parlement moet nu een beslissing nemen over de noodtoestand.
 • De persconferentie begint over vijf minuten.
 • We zijn in afwachting van de persconferentie.

3 comments on “Liveblog | Persconferentie over Covid-19 en de Noodwet, live vertaling in het Nederlands”

 1. De minister trekt de vergelijking met ebola. Die vergelijking gaat mank omdat bij ebola de transmissie anders gaat, het is een contact-virus en dat is bij corona bewezen niet het geval. Voorts is de mortality van ebola 50% (afhankelijk van welke soort) terwijl dat bij SARS-Cov-2 minder dan 0,24% is.

  Dan geeft de minister de raad bij medici wereldwijd te rade te gaan. Dat juich ik toe! Enkele absolute specialisten op dit gebied zijn: dr. ir. Carla Peeters, dr. Elke de Klerk, dr. med. Walter Weber, dr. med. Dipl. Biol. Olav Müller-Liebenau, dr. med. Jutta Störmer, dr. Matthias Burchardt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

magnifiercross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram