maandag 11 september 2023 16:20
Kijk | Ontdek | Luister | mee op nu.cw
Door: NU.cw
|
8 december 2020

De Nederlandse staatssecretaris Paul Blokhuis (CU) van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en vertegenwoordigers van de openbare lichamen van Bonaire, Sint-Eustatius en Saba hebben maandag een bestuursakkoord ondertekend in het kader van bestrijding van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Het nieuwe bestuursakkoord is een vervolg op de eerste stappen die zijn gezet met het bestuursakkoord 2017-2020 van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de openbare lichamen van Bonaire, Sint-Eustatius en Saba.

Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat in Caribisch Nederland de problematiek van huiselijk geweld en kindermishandeling nog steeds groot is. Met dit nieuwe bestuursakkoord voor 2021-2024 werken de openbare lichamen en het ministerie van VWS gezamenlijk aan de afgesproken prioriteiten om de aanpak verder te verbeteren.

Bij het formuleren van het beleid zijn aanbevelingen gebruikt zoals die door Unicef in de Situational Analysis van 2019 zijn gegeven. Deze zijn gebaseerd op het Verdrag van Istanbul, dat gericht is op het voorkomen en tegengaan van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld. Het verdrag stelt eisen aan de aanpak van deze vormen van geweld.

Er zijn gespecialiseerde functionarissen aangesteld en getraind die moeten gaan werken aan preventie van geweld via voorlichting op de eilanden. Op Bonaire is een vrouwenopvang opgezet en ook op Saba en Sint-Eustatius is er een veilige opvang in voorbereiding.

Een meldpunt voor professionals is gerealiseerd op Bonaire. In het eerste kwartaal van 2021 zal dat ook tot stand komen op Saba en Sint-Eustatius. Daarnaast wordt de hulpverlening en samenwerking tussen zorg-, politie- en justitie-partners verder versterkt. Daarbij is er ook aandacht voor ondersteuning aan de pleger en het netwerk om herhaling te voorkomen.

Zo nodig zal bestaande wet- en regelgeving worden aangevuld om de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling ook juridisch te ondersteunen.

Beeld: iStock
-- Advertentie --
magnifiercross
error: Alert: Inhoudselectie is uitgeschakeld!!!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram