maandag 25 september 2023 21:27
Kijk | Ontdek | Luister | mee op nu.cw
Door: NU.cw
|
30 november 2020

De overheid geeft vanmiddag een persconferentie over nieuwe maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Betrouwbare bronnen melden aan NU.cw dat de avondklok vervroegd zal worden. De live vertaling in het Nederlands is via deze liveblog te volgen.

Minister van Gezondheid, Milieu en Natuur Zita jesus-Leito (PAR), minister van Justitie Quincy Girigorie (PAR) en epidemioloog Izzy Gerstenbluth zijn aanwezig bij de persconferentie.

De persconferentie begint om 15.00 uur en NU.cw is er bij om de persconferentie te vertalen in het Nederlands.

We vertalen van minuut tot minuut, dus ververs je browser regelmatig voor de laatste updates. Het laatste nieuws vind je bovenaan. Door de snelheid van het vertalen, kunnen er spelfouten in dit Liveblog zitten, onze excuses daarvoor.

 • Totzover de persconferentie. We sluiten dit Liveblog. Dank voor je aandacht en graag tot een volgende keer.
 • Girigorie gaat in op het vaccin. Ten tweede moeten we elkaar beschermen. Het aantal gevallen per dag is nog te hoog. De percentages zijn te hoog. Hij wijst op het gezond leven van mensen, dat draagt bij aan de weerstand, ook tegen Covid-19.
 • Een laatste woord. Jesus-Leito benadrukt dat er mensen zijn die eenzaam zijn en zonder werk. Stichtingen zoals Skuchami werken hier aan, maar ook de vriendenkring kan hier de helpende hand bieden.
 • Er wordt nog gewacht op de lening vanuit Nederland. De regering is in afwachting van een antwoord uit Nederland.
 • Covid legt ook druk op de financien van het ziekenhuis en zorginstellingen, zegt Jesus-Leito. We zijn ons bewust van de situatie. Met de kosten van specialisten, laboratoria en medicijnen moet rekening worden gehouden.
 • Je kunt de hele bevolking inenten, maar je kunt er ook voor kiezen om alleen ouderen en zwakkeren in te enten, aldus Gerstenbluth.
 • Gerstenbluth heeft het over de vaccins. Als er voldoende vaccins zijn dan kun je de hele bevolking intenten. Er zijn verschillende stragieën. Of het verplicht wordt, kan hij nog niks over zeggen. Er is nog weinig bekend over de lange termijn effecten van het vaccin. Ook de effectiviteit is nog onzeker. Eerst werd gezegd 95 procent, dat is nu al naar beneden gebracht.
 • Er komen verkiezingen aan en politieke partijen zullen hun lijsten gaan indienen. Dat zal aangepast moeten worden volgens Girigorie. Er moet een vorm gevonden worden op wat voor een manier dat plaats gaat vinden.
 • Vragen in het Nederlands.
 • 58 miljoen is er volgens Jesus-Leito apart gezet om de coronacrisis aan te pakken. Hoeveel de crisis kost is nog niet bekend. We moeten het wel serieus nemen.
 • Gerstenbluth zegt dat ze mensen niet het plezier van alcohol willen ontnemen, maar dat het gaat om mensen niet te laten samenscholen. Restaurants zelf hebben gesugereerd om met de Lei Seku te komen. Er moet een balans komen en we willen een lockdown voorkomen.
 • Steeds meer mensen gehoorzamen niet. De behandeling van de Noodwet morgen is daarom extra belangrijk.
 • De Lei seku zou op een dunne lijn lopen. Er wordt getracht het probleem zo goed mogelijk aan te pakken.
 • Er wordt gesproken over gevallen waar het geven van de uitslag niet goed is verlopen. Dat is een uitzondering, zegt Gerstenbluth.
 • In de afdeling Epidemiologie is iemand die specifiek bedrijven afhandeld.
 • Girigorie heeft het over handhaving. Hij raadt af feesten te organiseren, maar kan het niet verbieden. De wet geeft niet alle ruimte om te doen wat Justitie wil. De Landsverordening Openbare Orde gaat het hier om.
 • Het lijkt erop dat er een directeur bij SOAW positief getest is. Gerstenbluth reageert en zegt dat mensen rustig moeten blijven. Gelijk een plek helemaal afsluiten is niet nodig. Er wordt naar closecontacts gekeken. Mensen die binnen een meter afstand zijn geweest van de besmette persoon.
 • Er wordt meer getest en door specifiek te testen word je positivity rate hoger. Door meer te testen wordt duidelijker wie en waar besmetting zijn.
 • Plekken waar de kans op besmetting groot is, die worden aangepakt.
 • Vragenronde van de pers.
 • Lei seku geldt ook voor toeristen en hotels. Mensen die zich onverantwoordelijk dragen en weten dat ze besmet zijn en bijvoorbeeld express hoesten of spugen, dat is strafbaar en wordt betiteld als mishandeling.
 • Gerstenbluth herhaalt dat de maatregelen moeten voorkomen dat we elkaar besmetten. Vermijd dus plekken waar je het virus kunt verspreiden.
 • Kinderen besmetten nauwelijk mensen, maar volwassenen besmetten kinderen wel. We moeten een rationeel beleid voeren inzake het onderwijs.
 • Dan een uiteenzetting over het sluiten of open laten van scholen. Kinderen kunnen niet lang thuis blijven en kinderen zijn niet de bron van de besmettingen. Vaak gebeurt het door leraren en docenten en daarom moet een school gesloten worden.
 • Toeristen zijn in veel gevallen familie en bekenden van ons. Ze komen kerst en oud en nieuw hier vieren. In veel gevallen verblijven ze bij mensen thuis en niet in een hotel. Ook dan extra oppassen. Veel besmettingen vinden namelijk thuis plaats.
 • Dan toeristen. Er is een kans dat het virus wordt meegenomen, maar het risico is verkleind door de invoering van de PCR-test. De verspreiding van het virus wordt door de bevolking zelf gedaan en niet door toeristen.
 • Dan het ziekenhuis. De meerderheid van verpleegkundigen en medisch personeel die besmet waren zijn weer aan het werk. De verzorgingshuizen moeten extra aandacht krijgen. Er moet meer info worden gegeven over protocollen.
 • Als je getest bent, dan moet je thuis blijven. Als je positief bent dan ga je in isolatie. Ook als je geen symptomen hebt, dan moet je thuis blijven.
 • Ook huisartsen bellen mensen en doen dat op verzoek van de GGD. Er is capaciteitstekort en daarom worden huisartsen ook ingeschakeld. Dit moet niet minder serieus genomen worden. Ze doen dit in opdracht van GGD om achterstanden in te lopen.
 • Gerstenbluth praat over het team dat bezig is met testen en brononderzoek. Als er meer besmettingen komen dan zullen de achterstanden verder oplopen.
 • De maatregelen zullen ook hun effect hebben op de eindejaarstijd. Uitgaan, winkelen etcetera mag niet meer.
 • Naar happy hour gaan of uitgaan vergroot de kans op besmettingen doordat je losser wordt en harder gaat praten.
 • 80 tot 90 procent van de mensen die besmet zijn hebben geen symptomen. Het wordt een probleem als de ziekenhuisopnames oplopen.
 • Hoe helpen de nieuwe maatregelen? De besmettingen thuis komen niet zomaar, maar dit komt door iemand die het virus meeneemt. Om dat te beinvloeden moeten we meer maatregelen nemen. We dwingen mensen zo om niet naar uitgaansplekken te gaan.
 • Gerstenbluth benadrukt dat we dit samen moeten doen. We moeten afstand houden, niet in grote groepen staan, niet niezen of hoesten en de ouderen en zwakkeren extra beschermen.
 • Dit zijn de motieven waarom er meer maatregelen genomen worden. Voorlopig worden er niet veel zwaardere maatregelen genomen. Dit kan desastreus zijn voor de economie, maar ook op sociaal terrein zal het schade aanrichten.
 • Gerstenbluth heeft het over het aantal tests. Dat loopt op en daardoor loopt het aantal gevallen ook op. Dan moet nog steeds naar de positivityrate gekeken worden en die blijft op 20 procent en dat percentage oet naar beneden.
 • Dan een slide met de positivity rate. Gerstenbluth beschrijft het verloopt van de rate. Het zit momenteel op 20 procent en moet 5 procent zijn.
 • De groep van boven de 40 wordt hoger en die lopen meer gevaar. Het is niet zo dat jongeren geen gevaar lopen.
 • 38 procent van het aantal gevallen zit in de leeftijdsgrens van 25 tot 44. Ook de groep daarboven is hoog.
 • Dit is een slide die de leeftijden van de besmette mensen zien. In de leeftijd van 25 tot 39 en van 40 tot 64 is een stijging te zien. De ouderen blijven onder 10 procent.
 • We kunnen op dit moment het aantal gevallen in het ziekenhuis en dan met name de ic-gevallen nog aan. Er moeten nu maatregelen genomen worden.
 • De slide laat de stijging zien van het aantal gevallen. De pers kan de slides niet zien. Vooral de laatste week komen er iedere dag meer dan 100 gevallen bij. Ieder geval brengt weer extra besmettingen met zich mee. Als je geen symptomen hebt dan kun je toch andere mensen besmetten. Als we nu niet remmen, dan zullen we de effecten over twee weken zien.
 • Izzy Gerstenbluth begint met de cijfers. 14 mensen liggen in het ziekenhuis en 4 op de IC. Dit zijn de cijfers van gisteren.
 • Feesten thuis mogen niet. Sporten etcetera blijven mogelijk volgens de eerdere regels. Wergevers moeten vanuit huis werken aanmoedigen. De maatregelen blijven tot 21 december van kracht. Dan wordt geëvalueerd en wordt gekeken of we op een redelijke manier de feestdagen kunnen vieren.
 • Winkels en horeca moeten zich aan de hygienemaatregelen houden. Zeep en handsanitizers moeten voldoende aanwezig zijn. Openbaar vervoer blijft tot 9 uur beschikbaar.
 • De maatregelen voor truki pan blijft hetzelfde. Horeca mag geen eten serveren, alleen maar take out en bezorgen. Bars en restaurants in een hotel mogen dit blijven doen. N 8 uur mogen ze open blijven maar alleen voor hotelgasten. Winkels moeten om 6 uur sluiten, behalve botika's, supermarkten en benzinestations.
 • We moeten ons samen inspannen. De komende 3 weken blijft de avondklok van kracht. Lei secu wordt morgen van kracht. Horecagelegenheden mogen geen alcohol meer verkopen. In de supermarkt mag het wel verkocht worden, maar dan moet je ermee naar huis gaan. Sneks, beachbars etc moeten om 5 uur sluiten en kunnen dan wel take out verzorgen.
 • Er worden wel extra maatregelen genomen. Dit om het aantal besmettingen tegen te gaan. De enige manier is om je aan de regels te houden. We zijn ons bewust van de gevolgen van de maatregelen. Er komt geen lockdown maar als we ons niet beter gedragen dan komt het er wel van.
 • De avondklok en het dragen van een mondkapje zijn een tijdje geleden geintroduceerd maar dit heeft niet geleid tot een vermindering van het aantal gevallen.
 • Girigorie verontschuldigd Rhuggenaath. Hij heeft een familieaangelegenheid. Ik ben hier niet om een lockdown aan te kondigen en ook niet om de avondklok aan te passen, aldus Girigorie.
 • Alleen wij zelf kunnen de stijging van besmettingen stoppen. Niet EPI en niet de dokter zijn verantwoordelijk maar jij zelf. We moeten echt goed op ons zelf passen.
 • Mensen die getest zijn moeten er rekening mee houden dat resultaten op zich kunnen laten wachten. Er is op dit moment een achterstand. Het team werkt onophoudelijk en er is een sollicitatietraject begonnen. 800 mensen hebben gereageerd. Binnenkort wordt begonnen met trainingen.
 • Jesus-Leito vraagt de medische sector zich ervan bewust te zijn dat een tekort dramatiche gevolgen zal hebben. Girigorie zal zo nieuwe maatregelen aankondigen om het aantal gevallen terug te dringen. Jesus-Leito roept iedereen op zijn verantwoordelijkheid te nemen en zich aan de maatregelen te houden.
 • De persconferentie wordt geopend door Zita Jesus-Leito. Als minister van GMN ziet ze de effecten van Covid-19. Niet alleen het aantal gevallen loopt op, maar ook de besmettingen in het ziekenhuis en andere zorginstellingen.
 • Zojuist is meegedeeld dat de persconferentie tien minuten later begint.
 • We zijn in afwachting van de persconferentie.
-- Advertentie --

One comment on “Liveblog | Persconferentie over nieuwe maatregelen rond Covid-19, live vertaling in het Nederlands”

magnifiercross
error: Alert: Inhoudselectie is uitgeschakeld!!!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram