woensdag 21 februari 2024
Kijk | Ontdek | Luister | mee op nu.cw

Het Curaçao Medical Center (CMC) doet een dringend beroep op de bevolking om niet naar de Eerste Hulp van het ziekenhuis te gaan zonder eerst met een huisarts te hebben overlegd. Ingemar Merkies, arts en medisch directeur van het CMC, deed deze smeekbede zondag tijdens een virtuele persconferentie.

Merkies geeft een aantal redenen waarom mensen niet uit eigen beweging naar de EHBO moeten gaan:

Op de eerste plaats is er afgelopen tijd een overvloed aan patiënten die zich bij de Eerste Hulp meldt zonder overleg met hun huisarts. Volgens de medisch directeur wordt 96 procent van de bezoekers van de Eerste Hulp weer naar huis gestuurd omdat blijkt dat het niet om spoedeisende gevallen gaat.

Ten tweede is het volgens Merkies tijdens de Covid-pandemie een extra uitdagende taak om hulpverlening te bieden bij de poli. Er komen namelijk ook veel patiënten met Covid-symptomen naar de EHBO en inmiddels zijn ook een flink aantal personeelsleden besmet met het coronavirus.

Het gevolg is dat er minder capaciteit op de Eerste Hulp is, maar ook dat patiënten die geen corona hebben, het virus alsnog oplopen.

Merkies adviseert daarom dat men zich eerst wendt tot de eigen huisarts. Pas als die een verwijzing doet naar de Eerste Hulp kunnen mensen daar naar toe gaan.