woensdag 21 februari 2024
Kijk | Ontdek | Luister | mee op nu.cw

De Financial Intelligence Unit Curaçao (FIU), voorheen MOT, heeft een 5-stappenplan ontwikkeld om een soepele overgang van alle melders naar het nieuwe goAML-portaal mogelijk te maken. Het goAML-portaal zal het oude Corsys-portaal volledig vervangen.

Zoals eerder bekendgemaakt gaat de FIU per 1 januari 2021 over naar een nieuw meldportaal. Het nieuwe portaal is intussen getest met een selecte groep melders.

In de tweede stap zal instructie worden gegeven over hoe te registreren in het nieuwe portaal. Alle melders zullen zich in het laatste kwartaal van 2020 moeten (her-)registreren in de nieuwe goAML-portal, om hun transactierapportages per 1 januari 2021 te kunnen indienen. Het gaat hier volgens FIU om een proces dat anders is dan voorheen. Ook indien men al is geregistreerd in Corsys, dient men zich toch opnieuw te registreren in goAML.

De FIU Curaçao houdt van 16 tot en met 20 november 2020 korte virtuele instructiebijeenkomsten waarin melders worden geïnstrueerd over aanmelding in het goAML meldportaal.

Stap drie houdt in dat melders zich vanaf 23 november kunnen (her-)registreren in het goAML meldportaal.

Wat stap vier en vijf behelzen, is nog niet bekendgemaakt.

Bron: Regering van Curaçao