woensdag 6 juli 2022 19:15
Kijk | Ontdek | Luister | mee op nu.cw
Door: NU.cw
|
18 november 2020

Jongeren tussen de 13 en 18 jaar van Curaçao, Aruba, Bonaire, Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba doen mee aan het UNICEF project ‘Mijn Nieuwe Wereld’. Ze hebben de afgelopen maanden adviezen geformuleerd over hoe een nieuwe wereld er sinds de coronacrisis uit moet zien.

De jongeren bespreken deze adviezen met elkaar in debatten en met vertegenwoordigers van de overheden. De jongeren hebben zich uitgesproken over de vraag: wat is voor mij belangrijk aangezien de aanhoudende coronacrisis? Met welke thema’s zou de overheid aan de slag moeten?

Op Curaçao dringen de jongeren onder andere aan op een speciaal aanspreekpunt om te praten over stress die zij ervaren door de coronacrisis. Het advies uit Aruba benadrukt de noodzaak van onderwijsvernieuwing, variërend van een beter digitaal aanbod tot het instellen van een leerlingenraad op scholen. Ook op Sint Maarten wil de jeugd standaardisering van het digitale lesaanbod en uitbreiding van een betere toegang tot sportactiviteiten.

Uit alle adviezen klinkt een dringende behoefte om gehoord te worden. De adviesrapporten worden aangeboden aan vertegenwoordigers van de overheid in de drie landen. Eenzelfde traject is al sinds september op Bonaire, St. Eustatius, en Saba gerealiseerd.

Op 20 november, de Internationale Dag voor de Rechten van het Kind, gaan de jongeren met elkaar in debat over hun adviezen. De debatten zijn via een livestream te volgen : www.facebook.com/unicef.fimfestival.

In de week van 23 november zijn overheden aan de beurt. Jongeren van de zes eilanden gaan in gesprek met hun overheden over hun advies. Een delegatie van jongeren van Bonaire, Saba en Sint Eustatius gaan daarnaast virtueel in gesprek met staatssecretaris Raymond Knops van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en met Tweede Kamerlid Stieneke van der Graaf.

Kinder/Jongerenparticipatie Het ‘Mijn Nieuwe Wereld’ project in de Nederlands Cariben is een samenwerking tussen UNICEF, de overheden van de verschillende eilanden en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Met het #MijnNieuweWereld project benadrukken UNICEF en de overheden het belang om kinderen de kans te bieden om hun mening te geven over onderwerpen die hen aangaan.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

magnifiercross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram