donderdag 14 september 2023 18:48
Kijk | Ontdek | Luister | mee op nu.cw
Door: NU.cw
|
12 november 2020

Het Nederlandse parlement heeft nog veel vragen over het politieke akkoord dat Nederland en Curaçao op 2 november hebben getekend. In dat akkoord hebben de twee landen overeenstemming bereikt over de derde tranche liquiditeitssteun, die wordt gegeven om het land te helpen bij het opvangen van de financiële problemen die zijn ontstaan door de corona crisis.

Daarbij is een pakket aan maatregelen opgesteld dat is gericht op het realiseren van structurele hervormingen op Curaçao.

De vele vragen zijn door de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties woensdag voorgelegd aan de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Raymond Knops. Een groot deel van de vragen gaat over de armoede en welzijn van de Curacaose bevolking.

Zo wil de commissie weten of het waar is dat op dit moment 15 tot 20 procent van de bevolking op Curaçao afhankelijk is van voedselsteun en ook in hoeverre de Curaçaose en de Nederlandse overheid initiatieven nemen om de bevolking in staat te stellen om in het eigen levensonderhoud te voorzien.

Om de hervormingen zo goed mogelijk te realiseren, wordt er een zogenaamd landenpakket opgesteld. Dit moet onder meer bijdragen aan de verlichting van de armoede. De commissie heeft hier verschillende vragen over gesteld, net als over de situatie rond ongedocumenteerden die op het eiland wonen en niet verzekerd zijn.

De commissie wil weten hoe de mensenrechten en de humanitaire behoeften van de ongedocumenteerden op Curaçao gewaarborgd kunnen worden en wat er gedaan wordt om deze onverzekerde hulpzoekers op Curaçao toegang te geven tot medische zorg.

Een ander onderdeel waar uitvoerig bij is stilgestaan, is het Caribische Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling (COHO). Daarbij gaat het vooral over de details van de invulling en uitvoering van het orgaan. De commissie hoopt deze informatie op korte termijn van Knops te krijgen.

Tot slot is de commissie benieuwd naar het antwoord op de vraag hoe Aruba en St. Maarten tegenover de COHO staan en hoe groot de kans is dat de twee eilanden ook zullen toetreden tot de COHO. En in hoeverre voor die landen dezelfde voorwaarden gelden als voor Curaçao.

-- Advertentie --
magnifiercross
error: Alert: Inhoudselectie is uitgeschakeld!!!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram