woensdag 3 maart 2021 22:49
Kijk | Ontdek | Luister | mee op nu.cw
Door: NU.cw
5 november 2020

De overheid geeft een persconferentie over de de Business Summit Global Entrepreneurship Week met minsiter Steven Martina van Economische Ontwikkeling, Elgenia Pieternella, voorzitter van Negoshi Pikiña en Migdaris Mercera van Community Relations van de Maduro & Curiel's Bank.

Verder wordt tijdens de persconferentie gesproken over de bewustwording van het stoppen van relationeel geweld. Minister van SOAW Hensley Koeiman, Ruthline Koeiman, coördinator van het Nationaal Plan tegen huiselijk geweld en Jean Henriquez, voorzitter van Aliansa.

De persconferentie begint om half 12 en de Nederlandse vertaling is live te volgen via dit Liveblog.

We vertalen van minuut tot minuut, dus ververs je browser regelmatig voor de laatste updates. Het laatste nieuws vind je bovenaan.

 • De persconferentie wordt afgesloten. Dank voor je aandacht en graag tot een volgende Liveblog.
 • Koeiman sluit af met het woord synergia. Dat is belangrijk bij aanpak van deze problematiek. Mannen die mishandeld worden, komen er niet snel voor uit. Zo'n man wordt vaak niet serieus genomen.
 • Henriquez zegt dat wereld er meer vrouwen worden misbruikt dan mannen. Ook Aliansa helpt mannen die misbruikt zijn. De hele bevolking moet onderwezen worden. Vrouwen zijn extra kwetsbaar, maar ook mannen worden bijgestaan.
 • Geweld tegen mannen vindt ook plaats. Ruthline Koeiman zegt dat er cijfers over zijn. Ook hier moet bewutwording gecreërd. Het gaat er niet om of het om mannen of vrouwen gaat. Het gaat om mensen. Daders moeten onderwezen worden hoe om te gaan met anderen. Vaak weten ze niet beter.
 • Er worden momenteel lesbrieven ontwikkeld. Het gaat om continuiteit. We moeten kijken wat we op lange termijn willen.
 • Koeiman zegt dat de verschillende organisaties meer samenwerken en er dan ook meer geld beschikbaar komt. Er moet volgens Ruthline Koeiman ook meer aan preventie worden gedaan.
 • Minister Koeiman zegt dat er internationaal veel ervaring is. Er moeten een bepaalde procedures gevolgd worden.
 • Op het moment dat er veel agressie heeft plaatsgevonden dat is restorative justice niet op zijn plaats, aldus Henriquez. Ieder geval moet apart bekeken worden, aldus Ruthline Koeiman.
 • Henriquez zegt dat in eerste instantie het niet goed is dat dader en slachtoffer met elkaar in contact komen. Dat kan in een later stadium.
 • Ruthline Koeiman zegt dat er wordt gewerkt aan dadershulp, maar dat dit tijdelijk on hold is gezet. Restorative Justice is het keywoord hierin. Dit is bedoeld om banden tussen dader en slachtoffer te herstellen.
 • Educatieve televisie wordt volgens Henriquez steeds belangrijker. Dat zal helpen om meer mensen uit te leggen hoe met elkaar om te gaan.
 • Ruthline Koeiman zegt dat mensen ook in hun eigen omgeving mensen moeten aanspreken op hun gedrag. Zowel dader als slachtoffer moeten hulp krijgen.
 • Ook op het werk is sprake van geweld en misbruik. Koeiman zegt dat er nu wordt gewerkt aan bewustwording.
 • Ruthline Koeiman vertelt dat er ook met de zedenunit contact is. Henriquez is blij dat Aliansa ook met de minister van Justitie geeft kunnen spreken. Binnenkort zal er gedetailleerd met de minister gesproken worden.
 • Koeiman zegt dat pedofilie een pijnlijk onderwerp is. Degene die misbruikt is vaak zelf ook misbruikt en dat moet worden doorbroken.
 • Henriquez zegt dat Aliansa de laatste tijd hier aandacht aan heeft besteed. Het belangrijkste is dat kinderen die misbruikt worden, naar buiten treden. Er is op dit moment nog geen programma voor scholen. Aliansa zit bovenop het onderwerp pedofilie.
 • Ruthline Koeiman vertelt hoe wordt omgegaan met pedeofielen. Er is een platform die hier naar kijkt. Samen met de andere eilanden wordt hier overleg over gevoerd. Ook kinderen zijn niet alleen. Het is belangrijk dat kinderen melding maken.
 • De vragenronde van de pers begint.
 • De komend tijd zal de samenwerking tussen het Nationaal Plan en Aliansa verder worden uitgewerkt. Er moet ook naar alternatieven gezocht worden voor slachtoffers. Het moet ze duidelijk worden dat ze gerespecteerd worden.
 • Jean Henriquez vertelt dat er 27 organisaties zijn die samenwerken op dit gebied. 25 November is er een speciaal programma. Er zal dan een uitwisseling met de bevolking zijn. Op Plasa Jojo Coreo vindt dan een activiteit plaats. Ze willen uitdragen tégen huiselijk geweld te zijn.
 • Slachtoffers zijn niet alleen en het is belangrijk dat ze weten hoe ze hulp kunnen krijgen en via welke kanalen.
 • Er zal via sociale media en via de pers aandacht worden besteed aan bewustwording op dit gebied. Er is tevens een poster ontworpen. Er staan verschillende telefoonnummers op die gebeld kunnen worden voor hulp.
 • Naast de ministeries die samenwerken, zijn er verschillende NGO's waar mee wordt samengewerkt.
 • Er wordt ook met de Kindertelefoon samengewerkt. Er zijn plannen om met een chat te beginnen. Niet iedereen kan zichzelf makkelijk uiten. Dit zou via een chatbox makkelijker worden.
 • Er komt een Centraal Meldpunt, naast de Zeden Unit. Er is training gegeven aan 12 professionals die bij mensen thuis langsgaan. Het ministerie van Justitie probeert mensen die geweld tegen vrouwen gebruiken te steunen.
 • Ruthline Koeiman is trekker van het project tegen geweld tegen vrouw en huiselijk geweld. Ze hoopt eind van het jaar meer plannen te kunnen presenteren. Er wordt samengewerkt met de andere eilanden. Er worden protocollen opgesteld. Ook Nederland maakt deel uit van het traject.
 • Er werken 4 ministeries samen, aldus Koeiman.
 • Minister Koeiman opent het vervolg van de persconferentie. Hij zegt dat het hier gaat om een pijnlijk onderwerp. Veel slachtoffers van huiselijk geweld voelen zich erg alleen. Bo No Ta Bo So! staat voor: Je bent niet alleen!
 • We zijn in afwachting van het vervolg van de persconferentie.
 • Martina sluit de persconferentie af. Het vervolg gaat over enkele momenten verder. Minister Koeiman zal dan aanwezig zijn om te praten over huiselijk geweld.
 • Martina gaat in op liquiditeitssteun naast het hulppakket van Nederland. Het gaat hier om TVL.
 • Pieternella gaat verder in op de invloed vanuit het buitenland. Jongeren die hun onderneming vanuit school beginnen, vragen vaak familie of ze willen deelnemen aan het bedrijf. Dus er hoeft niet altijd geinvesteerd te worden, maar kennis en hulp kan ook bijdragen.
 • Er zijn meerdere investeerders. Er zijn meerdere instrumenten beschikbaar. Er kan ook gepitcht worden waarin ondernemers hun nieuwe ideeën kunnen laten zien.
 • Martina geeft uitleg over de financiering. Ondernemers kunnen tijdens de summit investeerders ontmoeten.
 • Pieternella legt uit dat jonge ondernemers hulp krijgen. Vorig jaar hebben 2.800 jongeren een certificaat gekregen van de stichting. Door corona is dat dit jaar niet gebeurd omdat de stichting niet naar scholen kon.
 • Vragenronde van de pers.
 • Mercera sluit af door iedereen te feliciteren met de samenwerking.
 • Migdaris Mercera vertelt dat er op een andere manier zaken moet worden gedaan in het 'nieuwe normaal'. MCB werkt al een tijd samen met de stichting. Creativiteit moet gestimuleerd worden. Jongeren moeten opgeleid worden om succesvol ondernemer te worden. MCB draagt financieel bij aan de stichting en is trots haar bijdrage te kunnen leveren. De bank zal de komende 3 jaar de stichting ondersteunen.
 • Er moeten economische pilaren worden gecreëerd. Ook Chata draagt bij. Er worden veel activiteiten georganiseerd. Eigenlijk teveel om tijdens een persconferentie op te noemen.
 • Parlementariërs van de eilanden zullen ook bijdragen. Orange to gold is een initiatief dat wordt gelanceerd. Er worden ook debatten georganiseerd tussen jongeren. Verder zijn er 3 internationale speakers.
 • Dit jaar staat de stichting voor grote uitdagingen aangezien de entrepreneurship week virtueel wordt georganiseerd. Er wordt nadruk gelegd op comedians tijdens de ondernemersweek.
 • Pieternella vertelt dat MCB ook aanwezig is omdat de bank de stichting helpt. Ondernemers helpen het land vooruit, aldus Pieternella. Het zaadje dat opgroeit moet verzorgd en beschermd worden. Je zal het zaadje hulp moeten geven. Niet alleen lokale partners moeten om hulp worden gevraagd, maar ook internationaal. Alle talenten die Yu di Korsou hebben, moeten ontwikkeld worden.
 • Elgenia Pieternella dankt de regering om dit mogelijk te maken. Het is een samenwerking met Bonaire en St Maarten. Pieternella vertelt dat er veel ideeën zijn en dat het tijd wordt om ze te bundelen. Fundashon Pikiña vindt dat de zaadjes nu moeten uitgroeien tot iets volwaardigs. De stichting heeft 30 scholen bezocht en training gegeven over hoe je ondernemer kunt worden.
 • Wereldwijd kunnen Curacaoënaars deelnemen. Het vindt plaats van 30 november tot 2 december. Martina noemt de website waarop gekeken kan worden.
 • Martina noemt verschillende thema's die aan bod dienen te komen. Er komt een wedstrijd (Pitchcontest) om een ideeënbank te vormen waarin creatieve ideeën samen worden gebracht. Er kan een prijs worden gewonnen.
 • Steven Martina begint over Business Summit. Bedoeld om nieuwe ideen te lanceren. Bij Diaspora gaat het om landskinderen die in het buitenland wonen en zich identificeren met Curacao. Het eiland wil zich internationaal positioneren. Voorkomen dat er foutieve, negatieve info naar buiten wordt gebracht. Het doel is om investeringen te stimuleren. Er moet een duurzaam Curacao worden gecreëerd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

magnifiercross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram