maandag 8 maart 2021 05:24
Kijk | Ontdek | Luister | mee op nu.cw
Door: NU.cw
3 november 2020

De vakbond Sindikato Uní di Shofùr di Taksi (SINUSTA) heeft na interventie van de Fair Trade Auhority (FTAC) een collectieve prijsafspraak door haar leden voor vervoer van en naar het vliegveld ingetrokken. Dat is vanochtend bekend gemaakt.

De tarieven voor taxivervoer zijn op Curaçao door de overheid gereguleerd. Deze gereguleerde tarieven zijn maximumtarieven. Dit betekent dat het niet toegestaan is voor taxichauffeurs een hoger tarief dan het wettelijk vastgesteld tarief in rekening te brengen aan klanten. Hierover is deze week commotie ontstaan.

Volgens FTAC zijn taxichauffeurs wel vrij om aan een klant een lager tarief in rekening te brengen. SINUSTA is een vakbond voor taxivergunninghouders en taxichauffeurs die eerder een consultatiegesprek had aangevraagd met de FTAC om informatie te krijgen over de toepasbaarheid van de Landsverordening voor concurrentie in de toeristische sector.

Tijdens dat gesprek bleek dat er binnen SINUSTA sprake is van gezamenlijke prijsbepalingen voor taxiritten van en naar het vliegveld. Uit nader onderzoek door de FTAC is gebleken dat de leden van SINUSTA als collectief deze prijsbepalingen met elkaar hadden afgesproken en actief toepasten.

De Landsverordening voor wat betreft concurrentie verbiedt ondernemers expliciet om collectieve prijsafspraken in verenigingsverband te maken. Ondernemers moeten individueel en zelfstandig de prijs voor hun product of dienst bepalen. Op die manier ontstaat concurrentie en concurrentie leidt tot gunstiger prijzen, betere kwaliteit en dienstverlening voor de consument. Zo legt FTAC uit.

‘Collectieve afspraken over bijvoorbeeld de prijs, beperken de keuzevrijheid van de consument en vervalsen de concurrentie. Ook in gereguleerde markten, zoals de taxibranche, is concurrentie mogelijk, omdat taxichauffeurs vrij zijn een lager tarief te vragen aan klanten', aldus FTAC.

FTAC: 'Maar als in verenigingsverband tarieven worden vastgesteld, al betreft het lagere tarieven dan wettelijk voorgeschreven, dan nog wordt de concurrentie vervalst en is dit in strijd met de Landsverordening inzake concurrentie. De prijs was immers mogelijk nog lager geweest zonder een dergelijke prijsafspraak.’

De FTAC heeft daarom bij het constateren van de prijsbepalingen, SINUSTA geïnstrueerd om onmiddellijk een einde te maken aan die prijsafspraken. Het bestuur van SINUSTA heeft hier gehoor aan gegeven. De leden van de vakbond zijn schriftelijk geïnformeerd over de noodzaak van de beëindiging van de collectieve prijsafspraak. Als de SINUSTA-leden zich niet aan de afspraak houden, kan FTAC een boete opleggen.

Het volledige besluit van de FTAC is terug te vinden op de website www.ftac.cw.

Beeld: Friendly Taxi Curaçao

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

magnifiercross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram