zaterdag 6 maart 2021 22:39
Kijk | Ontdek | Luister | mee op nu.cw
Door: NU.cw
29 oktober 2020

Het ministerie van Justitie wil op een korte en lange termijn programmatische manier de jeugdcriminaliteit aanpakken. Daarnaast wil het ministerie stevig inzetten op een effectievere begeleiding en opvang van jeugdige plegers van strafbare feiten. Dit geldt voor zowel risicojongeren, first offenders als recidivisten. Dat meldt het ministerie van Justitie in een verklaring.

De programmatische aanpak houdt volgens het ministerie de uitbreiding van bestaande leerwerktrajecten voor de doelgroep van 16 tot en met 24 jaar in en het opzetten van een voorziening voor wonen onder begeleiding voor deze doelgroep. In dit kader is een intentieverklaring ondertekend met stichting Union di Hubentut (Funditut) en stichting New Creation.

Verder heeft een ex-gedetineerde, voor een goede terugkeer (re-integratie) in de samenleving, volgens Justitie hulp nodig bij het verkrijgen van onderdak, opleiding, werk en inkomen en nazorg. Het is in het maatschappelijk belang dat wanneer de ex-gedetineerde terugkeert in de maatschappij, deze niet zal recidiveren.

Hierbij gaat het niet alleen om het voorkomen van kosten voor opsporing, berechting en detentie van een crimineel, maar ook om de verbetering van het veiligheidsgevoel van de burger, aldus de verklaring.

Justitie zegt dat een ex-gedetineerde er zelf ook belang bij heeft dat hij niet vervalt in crimineel gedrag en opnieuw komt vast te zitten. Op Curaçao ontbreken echter de randvoorwaarden om voor deze specifieke groep de nodige interventies in te zetten. Gevolg hiervan is dat een grote groep, ondanks de ingezette begeleiding en hulpmiddelen, toch recidiveert.

Op termijn wil het ministerie zich ook hard maken voor de intensivering van de verslavingszorg, traumabehandeling en de realisering danwel uitbreiding van een buddyprogramma voor deze groep jongeren en jongvolwassenen. Dit gebeurt in  nauwe samenwerking met de overige ministeries.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

magnifiercross
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram