zaterdag 27 februari 2021 20:02
Kijk | Ontdek | Luister | mee op nu.cw
Door: NU.cw
23 oktober 2020

De partij Vishon vreest dat het publiekelijk in twijfel trekken van overheidsbeleid er toe kan leiden dat een hoge functionaris van de Inspectie voor Volksgezondheid voortijdig uit zijn functie gezet kan worden.

Vishon: “In een brandbrief van waarnemend Inspecteur Geneesmiddelen Peter Fontilus aan interim minister van Gezondheid, Milieu en Natuur Zita Jesus-Leito (PAR), staat dat de regering Ruggenaath een dubbele agenda zou hebben met betrekking tot het beleid rondom geneesmiddelenvoorziening.”

De partij denkt dat publieke aanvallen van (voormalige) ambtsdragers niet bijdragen aan de autoriteit van onze inspectielichamen.

Vishon vraagt zich verder af of het directe werkveld in deze sector betrokken is geweest bij het formuleren van de huidige maatregelen. De partij denkt dat de manier waarop maatregelen door de overheid worden toegepast, vergelijkbaar is met de wijze waarop maatregelen in het onderwijs worden uitgevoerd.

Als voorbeeld geeft de partij het aantal receptregels dat Curaçaose artsen voorschrijven in vergelijking met Nederlandse artsen. Bij lokale artsen zou dit aantal twee maal zo hoog liggen. "Indien dit de oorzaak is, dan zouden de nu aangevoerde maatregelen op lange termijn onvoldoende effect hebben."

De regering Ruggenaath heeft volgens Vishon als doel om 41 miljoen gulden te besparen op de voorziening van geneesmiddelen. Dit probeert zij te doen door botika’s te dwingen om hun prijzen te verlagen. Dit zou volgens de partij kunnen betekenen dat als het totaal aantal voorgeschreven geneesmiddelen stijgt, dit leveranciers en botika’s in de toekomst verder onder druk zal zetten.

Vishon denkt dat dit beleid niet voldoende gericht is op het onderliggende probleem en alleen het symptoom bestrijdt. Het zou volgens de partij verstandiger zijn om het aantal voorgeschreven geneesmiddelen juist te verlagen. Door het ontbreken van een professioneel datamanagementsysteem in de zorgsector zal er geen gegevensuitwisseling plaatsvinden tussen zorgverleners en zorgverzekeraars, aldus Vishon.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

magnifiercross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram