woensdag 6 juli 2022 17:51
Kijk | Ontdek | Luister | mee op nu.cw
Door: NU.cw
|
22 oktober 2020

De overheid geeft een persconferentie over de kosten van de gezondheidszorg. Volg ons liveblog met de Nederlandse vertaling van de persconferentie met minister van Gezondheid, Natuur en Milieu Zita Jesus-Leito, Caryl Monte voorzitter van de Taskforce Marktordening Financiering (TMFZ), Sirving Keli inspecteur generaal van het ministerie van Gezondheid en de directeur van SVB Philip Martis.

De persconferentie begint om half 12 en de Nederlandse vertaling is live te volgen via dit Liveblog.

We vertalen van minuut tot minuut, dus ververs je browser regelmatig voor de laatste updates. Het laatste nieuws vind je bovenaan.

 • Tot zover de persconferentie en ook dit Liveblog. Dank voor je aandacht.
 • Uit de brief van waarnemend inspecteur Peter Fontilus kan worden geconcludeerd dat er minder botika's zouden moeten komen. Dat klopt niet, volgens Monte. Dat staat nergens beschreven. Ook Martis zegt dat dit niet aan de orde is. Botika's krijgen een vergunning van de overheid, aldus Keli. Er zijn maatstaven aan de hand waarvan een botika een vergunning krijgt. Dit heeft ook te maken met het aantal inwoners in een bepaald gebied. Over hoe Fontilus aan die informatie komt, wil Keli niets zeggen.
 • Preventie helpt kosten te verlagen, maar niet van vandaag op morgen, aldus Martis. Er moet een verandering in het systeem komen, zegt Monte. Preventie zal langzamerhand voor besparing moeten zorgen.
 • Er is een visie op gezondheidszorg en ook op preventie, aldus Jesus-Leito. Er moet gekeken worden welke duurzame preventieve maatregelen genomen dienen te worden om mensen gezond te houden. Er zullen meer projecten komen om dit te bevorderen. Er moet gekeken worden naar het budget en wat daarvan gebruikt wordt voor preventie.
 • MEO handhaaft volgens Martis de prijzen van medicijnen.
 • De wachtlijst bij het CMC wordt langaam ingelopen, aldus Keli. Doordat specialisten met pensioen gaan moeten andere specialisten worden aangetrokken. Volgens Monte zal in het nieuwe systeem aan behoefteplanning worden gewerkt.
 • Monte zegt dat als een arts zijn productieplafond heeft bereikt dan een medische uitzending kan plaatsvinden, dus uit het buitenland. Een specialist kan dan voor drie of zes maanden bijspringen. De Inspectie is er om dit proces te monitoren.
 • Bepaalde specialismen zijn moeilijk te vinden, waaronder radiologie.
 • Sirving Keli legt uit dat de prijzen van geneesmiddelen worden gecontroleerd door MEO. Als er een tekort is/dreigt aan een medicijn dan handelt de Inspectie dat af met de botika. Een botika kan een vergunning krijgen om het medicijn ergens anders vandaan te halen.
 • Zita Jesus-Leito geeft meer uitleg over het productieplafond. De wachtlijsten moeten verdwijnen. Martis vertelt dat tandartsen, fysiotherapeuten etc. een productieplafond hebben. Dat krijgen specialisten nu ook. De bedoeling is dat alle specialisten in het CMC gaan werken. Het plafond wordt vastgesteld op basis van het aantal uren dat iemand kan werken.
 • Verzekeren van gezondheidszorg. Philip Martis spreekt over een plafond van specialisten. Er mag niet méér gedeclareerd worden. De bedoeling is dat alle specialisten in dienst komen van CMC.
 • Philip Martis zegt dat er maandelijks een rapport wordt gestuurd naar de regering over inkomsten en uitgaven. In 2013 was er veel fragmentatie in landsbijdragen. Dat is verdwenen. Het tekort op de begroting: er zijn reserves bij de SVB. In het geval van een epidemie worden de reserves aangesproken. Er is 100 miljoen tekort. Er is 170 miljoen reserve.
 • 7 Miljoen besparing is er op receptvoorschrijving.
 • Philip Martis geeft het voorbeeld van Nexium. Dat was een erg duur medicijn. Die kosten zijn enorm gedaald door gebruik van een generiek medicijn.
 • Caryl Monte bespreekt de kosten van medcijnen en kortingen. Kortingen van fabrikanten zullen niet leiden tot 40 miljoen besparing. Op het moment dat er door een fabrikant een korting gegeven van 10 procent zal de fabrikant eisen dat alleen zijn medicijn op de markt wordt gebracht.
 • De vragenronde begint.
 • Covid-19 heeft voor extra uitdaging gezorgd.De epidemie drukt extra op de begroting van SVB. Het geld moet ergens vandaan komen, dus hervormingen zijn nodig. Er is veel kritiek gekomen, maar we gaan ervoor, aldus Martis.
 • Philip Martis heeft doelen/taakstelling gekregen van de Taskforse en de regering. Specialisten, medische uitzendingen en geneesmiddelen. Dat zijn de 3 belangrijkste posten waarop bezuinigd kan worden.
 • De Inspectie controleert of medicijnen op de juiste manier worden geregistreerd en aan de beschrijvingen voldoen. Er heeft een inhaalsslag plaatsgevonden. Mensen hoeven niet bang te zijn dat medicijnen niet op voorraad zijn.
 • Sirving Keli licht het gedeelte van de medicijnen toe. De Inspectie registreert medicijnen en controleert kwaliteit en of ze voldoen aan klimatologische eisen.
 • SVB is de enige uitvoeringsorganisatie. SVB heeft gecalculeerd dat er 84 miljoen gulden bespaard kan worden.
 • De vervanging van deze medicijnen levert een besparing op. Als het medicijn niet vervangen kan worden door een generiek medicijn, dan wordt een regeling getroffen. De regering heeft de SVB een taakstelling gegeven om van 2020 tot 2024 per jaar 70 miljoen te bezuinigen.
 • Verder komen er maximumprijzen voor medicijnen. Die waren er al, maar die worden nu aangepast. Dit gebeurt op basis van substitutiebeleid. Ieder medicijn heeft een patent waardoor de prijs hoog blijft. Na 20 jaar mag een andere producent dit medicijn ook gaan produceren waardoor de prijs zal dalen. Dit zijn de generieke medicijnen.
 • De regering wil formele wetgeving zien van de Taskforce. Er zijn 3 nieuwe Landsbesluiten tot stand gekomen. Behalve de laboratoria waren er drie Landsbesluiten nodig. Dit is in 2019 tot stand gekomen. Er komen nadere criteria voor wat betreft zorgcontracten. AOV leeftijd van specialisten is al eerder ter sprake gekomen.
 • Per post is gekeken hoeveel geld er in omgaat en in hoeverre dit van invloed is op de begroting van de regering. De bijdrage van het land mag niet stijgen. Als de overheid niets zou doen dan zou de bijdrage van het land enorm stijgen.
 • Monte geeft uitleg over de Taskforce. Sirving Keli zit daarin, mensen van SVB, ambtenaren, accountants. In het jaarverslag zijn de hoge kosten van de gezondheidszorg te zien. Daar zijn vier posten uitgehaald waar in gesneden kan worden. Premies mogen niet verhoogd worden. De vier posten zijn de procedures van specialisten, medische uitzendingen, medicijnen en werkzaamheden van laboratoria.
 • Caryl Monte zegt dat hervormingen hard nodig zijn. Monte geeft een analyse van het terugbrengen van de kosten. Samen met Cft heeft overleg plaatsgehad over hervormingen. Naar aanleidingen daarvan is een taskforce opgericht.
 • Er zal meer informatie naar buiten worden gebracht binnenkort. De regering wil meer doen voor de gemeenschap.
 • De kosten van de gezondheidszorg mogen niet verder stijgen. En zeker niet op de schouders van de bevolking terechtkomen. Samen met alle sectoren in de gezondheidszorg de kosten verlagen. Een team van experts heeft aan de veranderingen gewerkt en dat heeft ons gebracht waar we nu staan. De regering weet dat veranderingen weerstand opleveren.
 • Onnodige kosten moeten geëlimineerd worden. De kosten van het CMC moeten gecompenseerd worden.
 • Er heeft een analyse plaatsgevonden. Kosten moeten verlaagd worden. Efficiëntie is belangrijk. Kosten van specialisten, laboratorium, uitzendingen naar het buitenland en medicijnen moeten naar beneden.
 • Jesus-Leito spreekt over de transitie in de gezondheidszorg. Er moeten veranderingen komen. Er moet een gezondheidszorg komen die modern, efficiënt en betaalbaar is. Er wordt meer dan 700 miljoen gulden uitgegeven aan de gezondheidszorg.
 • Zita Jesus-Leito zegt dat sinds 2018 is gesproken over beleid in de gezondheidszorg op Curacao. De uitgangspunten van de regering zijn het verlagen van kosten, gezondheidszorg herstructureren, kwaliteit verhogen en vertrouwen van bevolking houden.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

magnifiercross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram