zondag 25 februari 2024
Kijk | Ontdek | Luister | mee op nu.cw

Het is niet vanzelfsprekend dat Nederland zal helpen om de positie van Suriname op de kapitaalmarkt te versterken, door middel van bepaalde garantstellingen. Dat blijkt uit de beantwoording van Kamervragen die in het Nederlands parlement gericht waren aan de minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok en minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Sigrid Kaag.

“Er is geen precedent voor een garantstelling door de Nederlandse staat ten behoeve van kapitaalmarktoperaties van landen die geen onderdeel van het Koninkrijk zijn of binnen het Europese kader vallen. Zelfs in de laatste gevallen is Nederland terughoudend met het uitgeven van garantiestellingen aan de hand van een hiervoor opgesteld toetsingskader” aldus de ministers in een brief aan de Kamer.

Ze stellen daarbij dat Nederland mogelijk wel zou kunnen assisteren bij het in kaart brengen van de steun die Suriname kan ontvangen van internationale financiële instellingen bijvoorbeeld bij het Internationaal Monetair Fonds (IMF), de Wereldbank en/of de Inter-American Development Bank (IDB).

Suriname kampt met een zware economische en financiële crisis waarvoor structurele oplossingen nodig zijn. Nederland is op dit moment in gesprek met Suriname over mogelijke technische assistentie die bijdraagt aan structurele oplossingen van de huidige problematiek. Het is van belang dat eventuele ondersteuning goed aansluit bij de inspanningen van internationale instellingen zoals het IMF, aldus de ministers.

In de brief komt verder naar voren dat er een eerste Surinaams-Nederlands Business Forum gepland staat voor het najaar van 2020, waarbij Nederlandse bedrijven uit verschillende sectoren de mogelijkheid krijgen om te verkennen hoe zakelijke contacten met Suriname kunnen worden opgebouwd en/of uitgebreid. Dit forum biedt ook de Surinaamse regering de mogelijkheid om de financiële en economische prioriteiten toe te lichten en enkele sectoren uit te lichten, waarbij de inzet zal zijn om meerwaarde te creëren in de samenwerking.

Momenteel zijn ministers Ramdin en Achaibersing in Nederland waar ze ook gesprekken zullen voeren met Nederlandse ministers: