vrijdag 23 februari 2024
Kijk | Ontdek | Luister | mee op nu.cw

In de maand november wordt op Bonaire, Saba en Sint Eustatius een scholierenonderzoek uitgevoerd, een onderzoek naar de leefsituatie van de jongeren in Caribisch Nederland. Het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) voert dit onderzoek uit in samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), aldus het CBS in een verklaring.

Met het onderzoek wordt onder andere in kaart gebracht hoe de woonsituatie van jongeren eruitziet, hoe gelukkig en gezond ze zijn en wat ze het liefst willen doen na het behalen van hun diploma. Door dit te onderzoeken verzamelt het CBS informatie die gebruikt kan worden voor de ontwikkeling van jeugdbeleid op de verschillende eilanden.

Het CBS zegt het onderzoek uit te voeren met medewerking van het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs op Bonaire, Saba en Sint Eustatius. Het CBS vraagt de scholieren en studenten tot en met de leeftijd van 17 jaar (op de peildatum van 30 september 2020) van deze scholen om aan het onderzoek deel te nemen.

Er wordt volgens het CBS zorgvuldig omgegaan met persoonlijke gegevens van deelnemende jongeren. Het CBS is wettelijk verplicht om alle verzamelde gegevens strikt vertrouwelijk te behandelen en gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. Deze worden gescheiden van de gegeven antwoorden.

Ouders van jongeren worden in de week van 20 oktober middels een brief van het CBS verder geïnformeerd over dit onderzoek.

Bron: CBS

Beeld: Z.ePhotography