zondag 26 mei 2024
Kijk | Ontdek | Luister | mee op nu.cw

De verkiezingscampagne van de nieuwe politieke partij Vishon is nu echt begonnen. Miles Mercera kwam amper een week geleden naar buiten als politiek leider en nu al neemt de partij duidelijk politieke stelling. Vishon is het oneens met afschaffing van het aftrekrecht bij invoer en verwerpt Plan B als vervanging van steun uit Nederland.

“Voor de zoveelste keer stelt minister Kenneth Gijsbertha van Financiën een ondoordachte ad hoc fiscale maatregel voor zonder gedegen financiële onderbouwing en zonder voldoende rekening te houden met de consequenties op de langere termijn”, aldus de partij in een verklaring. Vishon reageert op het plan van het kabinet Rhuggenaath om nog dit jaar een wijziging van de omzetbelasting door te voeren waardoor het aftrekrecht bij invoer komt te vervallen.

Verder vindt Vishon Plan B om geld te lenen bij het Algemeen Pensioenfonds Curaçao (APC), voor het geval dat de onderhandelingen met Nederland voor financiële en liquiditeitssteun niet zouden slagen, duur en risicovol. “Curaçao draait al sinds juli om de hete brij heen als het gaat om onderhandelingen met Nederland. In plaats dat regeringspartijen PAR en MAN politieke volwassenheid tonen, hebben ze ervoor gekozen om publiekelijk fel van leer te trekken tegen de Rijkswet, het landenpakket en de voorgestelde Caribische Hervormingsentiteit (CHE),” aldus Vishon in een verklaring.

Vishon wil een eenvoudiger fiscaal stelsel en is tegen een oplopende staatsschuld zoals in Plan B voorgesteld.

Volgens de partij lijkt het erop dat de ministers in plaats van zich met doordachte plannen bezig te houden, bezig zijn met voorbereidingen voor de verkiezingscampagne. “Er is geen visie en regie binnen de regering en dat gaat ten koste van de gehele samenleving”, aldus Vishon.