vrijdag 23 februari 2024
Kijk | Ontdek | Luister | mee op nu.cw

Premier Eugene Rhuggenaath (PAR) wil met de Nederlandse regering tot overeenstemming komen over de punten die voor hen belangrijk zijn. Rhuggenaath benadrukt in een videoboodschap op social media de urgentie hiervan, aangezien het aantal covid-19 besmettingen oploopt, wat een sociaal-econmische weerslag kan hebben op het eiland.

“Onze situatie is precair en de sociaal-economische uitdagingen zijn groot. Curaçao kan niet alleen de economie vooruit helpen of het toerisme op gang brengen”, aldus Rhuggenaath. Onder voorwaarden wil Nederland hulp bieden en Curaçao kan zich vinden in het landenpakket met structurele hervormingen.

Over de consensus Rijkswet en de bevoegheden van de Caribische Hervormingsentiteit (CHE), een andere voorwaarde, is Curaçao nog in gesprek met Nederland.

Beeld: Regering van Curaçao