zondag 25 februari 2024
Kijk | Ontdek | Luister | mee op nu.cw

Aruba zit midden in een coalitie crisis. Afgelopen vrijdag heeft coalitiepartij POR het vertrouwen opgezegd in hun minister Marisol Lopez-Tromp. Partijleider en tevens minister van justitie Andin Bikker en POR statenleden Dellanire Maduro en Allan Howell hebben de Arubaanse premier Evelyn Wever-Croes schriftelijk geinformeerd dat zij het vertrouwen in de bewindsvrouw opzeggen, aldus een persbericht van de regering van Aruba.

Verder zal de minister van Justitie de ministerraad vergaderingen niet bijwonen zolang Marisol Lopez-Tromp daar deel van uitmaakt en zal de Staten verzocht worden om het vertrouwen in de minister op te zeggen.

Al op 4 juni hebben zij in een persconferentie aangegeven geen vertrouwen te hebben in minister Lopez-Tromp. Zij heeft in een persconferentie de volgende dag de aantijgingen weersproken. Wat duidelijk bleek was dat er een ernstig communicatie probleem is binnen de partij. De premier en de coalitiepartners hebben beide partijen verzocht om intern de impasse op te lossen, omdat het Arubaans volk te midden de Covid crisis hier niet van gediend is.

Daarop volgend heeft de partij volgens de regering aangekondigd een mediation traject te zullen opstarten. Kennelijk heeft dit niet het gewenste resultaat opgeleverd, volgens de partij, omdat minister Lopez-Tromp steeds niet kwam opdagen, geen contact wilde hebben met de Statenleden van de POR partij, en geen pogingen heeft ondernomen om uit de impasse te komen.

Premier Wever-Croes geeft in het persbericht aan het spijtig te vinden dat een probleem binnen een partij escaleert naar een probleem binnen de coalitie. Er zijn zoveel andere zaken die nu urgent de aandacht behoeven, aldus de premier De coalitie leiders hebben besloten dat er meteen een bemiddelingstraject wordt opgestart door de coalitiepartijen, om uit de impasse te komen.

Dit heeft er wel toe geleid dat er meteen een onwerkbare situatie is ontstaan in de Ministerraad, aldus de premier in een brief aan minister Lopez-Tromp op 24 juli jongstleden. Daarin informeert de premier dat ter wille van de stabiliteit en een verantwoordelijk en effectief bestuur van Aruba, de Ministerraad heeft besloten minister Lopez-Tromp de portefeuille Ruimtelijke Ordening, Infrastructuur en Milieu te ontnemen en tijdelijk onder de verantwoordelijkheid van de minister van algemene zaken te laten ressorteren.

Wever-Croes: “”Ik betreur dat de interne conflictsituatie van een coalitiepartij de eenheid van het regeringsbeleid in gedrang brengt. Het is daarom van belang dat een uitweg wordt gevonden die recht doet aan de gerechtvaardigde verwachtingen van alle betrokkenen.”

Bron: Persbericht Kabinet Wever Croes

Beeld: Arubahuis