dinsdag 16 augustus 2022 02:59
Kijk | Ontdek | Luister | mee op nu.cw
Door: NU.cw
|
19 juli 2020

Voor de normering van topinkomens, onder andere van directeuren van overheids-nv’s, krijgen de regeringen van Curaçao, Aruba en Sint Maarten meer tijd. Tegelijkertijd wil de Nederlandse staatssecretaris Raymond Knops nadrukkelijk ook de betrokkenheid van de parlementen van de drie Caribische landen, meldt het Antilliaans Dagblad.

,,Vanwege de complexiteit met betrekking tot het komen met een voorstel voor de maximering van de topsalarissen (tot 130 procent van het salaris van de minister-president) wordt uitstel verleend tot 1 september 2020 om een door de Staten goedgekeurd voorstel in te dienen bij het C(A)ft”, schrijft de bewindsman.

Dit uitstel geldt voor de drie landen. In dit voorstel is ‘een overgangstermijn van maximaal twee jaar voor bestaande contracten te billijken’, aldus Knops in een schrijven aan de Rijksministerraad.

,,Totdat de regeling door de Staten is goedgekeurd en gedurende de overgangstermijn voor bestaande contracten wordt maximaal ingezet op bestuurlijke afspraken. Dit element wordt betrokken bij de besluitvorming omtrent een vierde tranche liquiditeitssteun.”

De topinkomens zijn een duidelijke doorn in het oog. Van de Nederlandse regering, maar ook van de lokale bevolkingen, zeker in tijden van crisis zoals momenteel in verband met corona en de enorme impact die dit heeft op de eilandelijke economieën. Eerder al stelde de RMR dat de arbeidsvoorwaarden van topfunctionarissen binnen de (semi) publieke sector – inclusief overheidsbedrijven en publiek gefinancierde stichtingen en overige instellingen die voor minimaal voor 50 procent gefinancierd worden vanuit de begroting – moeten worden gemaximeerd.

Het betreft een maximering van het salaris tot maximaal 130 procent van het nieuwe genormeerde salaris van de minister- president, overigens inclusief een gelijke maximering van de secundaire arbeidsvoorwaarden en met een gelijke doorwerking naar de tarieven voor consultants. De maatregel geldt ook voor bestaande arbeidscontracten. De maatregel diende eerst per 1 juli 2020 te zijn geïmplementeerd. Daarvoor wordt nu uitstel verleend.

Curaçao heeft volgens het Cft aangegeven concrete afspraken te willen maken en dat deze entiteiten onlangs zijn aangeschreven. Het Cft vraagt Curaçao ook om relevante wetgeving op te stellen. Sint Maarten heeft de overheidsentiteiten verzocht ook hun topinkomens op vrijwillige basis te normeren.

Uit de reactie van de entiteiten blijkt dat zij ervan uitgaan geen van hun inkomens te hoeven normeren, omdat deze niet boven de grens van 130 procent van het nieuwe inkomen van de minister-president uit zouden komen. Zij stellen dit wel afhankelijk van hoe de norm precies zal worden ingevuld.

Het Cft kan op basis van deze informatie onvoldoende beoordelen of in voldoende mate invulling wordt gegeven aan de norm. Het Cft benadrukt het belang van het spoedig tot stand brengen van concrete wetgeving.

Bron:Antilliaans Dagblad
Beeld:LinkedIn/Yvonne Martin

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

magnifiercross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram