woensdag 17 april 2024
Kijk | Ontdek | Luister | mee op nu.cw

De precieze aard en omvang van drugscriminaliteit in het Caribisch gebied is moeilijk vast te stellen. Dat blijkt uit een onderzoek door de Raad voor de Rechtshandhaving.

De Raad voor de Rechtshandhaving heeft in 2019 een onderzoek gedaan naar de aanpak van drugscriminaliteit om na te gaan in hoeverre de aanpak van drugscriminaliteit in en tussen de landen binnen het Koninkrijk is vormgegeven en bijdraagt aan het bestrijden en voorkomen daarvan.

De aanpak van drugscriminaliteit en de daaraan gerelateerde problematiek is onder meer verankerd in verschillende internationale verdragen. De omvang van de drugscriminaliteit en de daarmee samenhangende criminaliteit, zoals mishandeling, doodslag, illegale vuurwapenbezit en diefstal op Curaçao is volgens respondenten onnoemelijk groot, zo meldt de Raad. De uiteindelijke bestemming van deze drugs is vaak doorvoer naar andere landen. De grootste aantallen drugs worden via containers/schepen verstuurd richting Europa.

De precaire financiële situatie van Curaçao vindt ook zijn weerslag in de financiële situatie van de justitiële organisaties, valt te lezen in het rapport in handen van Nu.cw. Mede als gevolg hiervan kunnen de nodige apparaten voor de bestrijding van drugscriminaliteit niet worden aangeschaft. Ook de Douane kampt volgens respondenten met een fors tekort aan middelen voor de opsporing van verboden goederen, waaronder verdovende middelen. Gebrek aan financiële middelen met als gevolg gebrek aan materiële middelen belemmert een effectieve aanpak van drugsproblematiek.

De Raad realiseert zich dat de financiële mogelijkheden van het land om de drugsproblematiek aan te pakken beperkt zijn, maar dringt er wel op aan om te kijken wat er, gezien de ernst van het probleem, wel is te realiseren.

Bron: Raad voor de Rechtshandhaving